Papildomi reikalavimai asmens tapatybės dokumentų pateikimui kelionėms į Latviją ir iš Latvijos nuo 2019 m. Gegužės 20 d.

Pagal Ministrų kabineto nuostatą № 339 nuo 2012 metų gegužės 15 «Nuostatos dėl uosto formalumų» numatoma, kad Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybai turėtų būti teikiama papildoma informacija apie visus keleivius, keliaujančius laivais į Latviją ir atgal. Pakeitimai įsigalioja 2019 m. Gegužės 20 d.

Nuo 2019 metų gegužės 20 dienos, visi keleiviai, keliaujantys laivais į Latviją ir atgal, užsakymo metu turi pateikti papildomą asmeninę informaciją.

Papildoma asmeninė informacija, kuri turi būti pateikta be klaidų:

• Asmens dokumento tipas (Pasas arba asmens tapatybės kortelė)
• Asmens dokumento išdavimo šalis
• Asmens dokumento galiojimo laikotarpis
• Asmens dokumento serijos numeris

Kurdamas naują rezervaciją ar atnaujindamas duomenis esamoje rezervacijoje, keleivis gali papildomai pateikti papildomą asmeninę informaciją susisiekdamas su Tallink klientų aptarnavimo tarnyba, taip pat nepriklausomai, pridėdamas duomenis internetu ir mobilioje programoje, atidarydamas skyrių «Mano rezervacijos » arba užsakymo metu, rankiniu būdu įvedant duomenis prie savitarnos kiosko.

Keleiviai, užsisakę kruizą jūra į Latviją ir atgal iki gegužės 20 d., įskaitant keliavimą maršrutu Ryga – Stokholmas, prieš registruodamiesi į kruizą arba įsiregistruodami, privalo pateikti papildomą asmeninę informaciją, gauti bilietą bilietų kasoje arba atlikti rankinį duomenų įvedimą savitarnos kioske. Rygos – Stokholmo maršruto keleiviai tai gali padaryti Rygos keleivių uoste ir (arba) Stokholmo Värtahamnen uoste.

KELIONĖS TAISYKLĖS

Patvirtintos
„AS Tallink Grupp“
2019.01.15 valdybos sprendimu

 

„AS TALLINK GRUPP“ KELIONĖS TAISYKLĖS

Šios „AS Tallink Grupp“ kelionės taisyklės (toliau – Kelionės taisyklės) galioja „AS Tallink Grupp“ ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Tallink) kelionėms laivu. Kelionės taisyklės įsigalioja 2019 m. vasario 1 d. ir taikomos tik individualioms kelionėms. „Tallink“ kelionių paketams taikomos taisyklės, kurios skiriasi nuo šių Taisyklių, bus paskelbtos kartu su kelionės paketo pasiūlymu.


I DALIS – BENDROJI DALIS

1.  SĄVOKOS

– „Maršrutinė kelionė“ – kelionė laivu viena kryptimi arba pirmyn ir atgal, išskyrus kruizines keliones.

– „Kruizas“ – kelionė pirmyn ir atgal vienu ir tuo pačiu laivu, be to, kelionės pirmyn ir atgal Bilietas registruojamas pirmame laivo išplaukimo uoste ir į šią kelionę įeina nakvynė laive, kuri iš esmės yra keleivių vežimo paslaugų dalis.

– „Vienos dienos kelionė“ – kelionė pirmyn ir atgal, kai abu reisai vyksta vieną dieną ir kelionės Bilietai abiem kryptimis registruojami pirmame laivo išplaukimo uoste.

– „Keleivis ir automobilis“ – kelionė, į kurią įeina Bilietas viena kryptimi mažiausiai vienam keleiviui ir transporto priemonei (išskyrus dviračius ir turistinius autobusus).

– „Speciali kelionė“ – „Tallink“ organizuojama kelionė laivu, kuriai taikomos rezervavimo ir apmokėjimo taisyklės skiriasi nuo šių Kelionės taisyklių bei skelbiamos kartu su Specialios kelionės pasiūlymu.

– „Ypatingas pasiūlymas“ – transporto paslaugų visuma, kurių taisyklės skelbiamos kartu su ypatingu pasiūlymu ir kurioms netaikomos šios Kelionės taisyklės.

– „Rezervavimas“ – užsakymas, kurį keleivis pateikia norėdamas pasinaudoti Keleivių vežimo, laive teikiama Paslauga ir kitomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiojo asmens paslauga).

– „Bilietas“ – vežėjo išduotas patvirtinimas popierinėje laikmenoje ar elektroniniu formatu už keleivių vežimo jūra sutarties sudarymą ir mokesčio už kelionę apmokėjimą.

– „Keleivių vežimo paslauga“ – paslaugų visuma, į kurias įeina keleivio (kajutė, vieta kajutėje arba vieta denyje) ir jo transporto priemonės transportavimas.

– „Paslauga, teikiama laive“ – laive teikiama paslauga, kuri nelaikoma keleivių vežimo paslauga. Į paslaugas, teikiamas laive, įeina apgyvendinimas kajutėse, maitinimas, sauna, priežiūros paslaugos ir kitos laive teikiamos paslaugos.

– „Kelionės paketas“ – kelionė, trunkanti bent 24 valandas arba į kurią įeina nakvynė, įsigyta iš esmės asmeniniais tikslais bei apimanti mažiausiai dvi iš šių siūlomų kelionės paslaugų: keleivių pervežimą ir apgyvendinimą, kuris iš esmės nėra minėtos keleivių paslaugos dalis.

– „Įlaipinimo bilietas“ – pagal bilietą keleiviui išduotas dokumentas popierinėje laikmenoje ar elektroniniu formatu, su kuriuo keleivis turi teisę pateikti į laivą. Įlaipinimo bilietas yra asmeninis dokumentas, kurio neleidžiama perduoti kitiems asmenims.

– „Šeimos narys“ – keliaujančio vaiko tėvas, motina ar kitas teisėtas atstovas, kuris yra sulaukęs bent 18 metų, arba ne jaunesni nei 25 metų šio vaiko teta, dėdė, sesuo, brolis ar senelis.

– „Prižiūrėtojas“ – asmuo, atstovaujantis keliaujančiam vaikui iki 17 metų. Prižiūrėtojas turi būti sulaukęs mažiausiai 25 metų, susipažinęs su „AS Tallink Grupp“ prižiūrėtojo instrukcija ir yra pasirašęs atitinkamą dokumentą, įsipareigoja atsakyti už savo prižiūrimuosius bei atlyginti jų padarytą žalą.

– „Leidimas keliauti“ – vieno iš vaiko tėvų ar kito teisėto atstovo užpildytas ir pasirašytas tam tikros formos dokumentas, kuriuo vienas iš minėtų tėvų ar kitas teisėtas atstovas leidžia 15–17 metų keleiviui keliauti vienam.

– „Kelionės įgaliojimas“ – vieno iš vaiko tėvų ar kito teisėto atstovo užpildytas ir pasirašytas tam tikros formos dokumentas, kuriuo įgalioja kitą asmenį (kitą šeimos narį ar prižiūrėtoją) tapti minėto vaiko prižiūrėtoju kelionės laivu metu ir įpareigoja šiuo asmeniu rūpintis bei prisiimti atsakomybę už minėtą vaiką visos kelionės metu.

– „Prižiūrėtojo forma“ – keleivio iki 17 metų prižiūrėtojo užpildytas ir pasirašytas tam tikros formos dokumentas, kuriuo prižiūrėtojas prisiima atsakomybę už keleivį iki 17 metų visos kelionės metu.

– „Paslaugos mokestis“ – mokestis už papildomas paslaugas (pavyzdžiui, pašto išlaidas) pagal Tallink kainoraštį. Paslaugų mokesčiai nurodyti konkrečiame privataus sektoriaus tinklalapyje.

 

II DALIS – KELIONĖS TAISYKLĖS

1. REZERVAVIMAS IR BILIETAI

1. Įforminant rezervavimą pranešamas keleivio vardas, pavardė, gimimo duomenys (metai, mėnuo ir diena), pilietybė, lytis, kontaktinio telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

2. Rezervuojant vietą keleivio transporto priemonei (dviračiui, riedžiui, mopedui, motociklui, keleiviniam automobiliui, autobusui) turi būti nurodytas transporto priemonės registracijos numeris ir tikslus transporto priemonės ilgis bei aukštis. Taip pat būtina nurodyti transporto priemonės priedo (slidžių dėžės, bagažinės, priekabos ir t. t.), taip pat ant transporto priemonės stogo ar jos gale pritvirtinto įrenginio (dviračio, bagažo laikiklio ir t. t.) ilgį ir aukštį. Jei reikia, rezervuodamas klientas nurodo bendrą transporto priemonės masę.

 

2. BILIETO REGISTRAVIMAS (CHECK-IN)

1. Bilietas prieš išplaukiant laivui registruojamas (check-in) uosto terminalo bilietų kasoje, savitarnos kioske, internetu arba pasinaudojus išmaniojo telefono programėle.

2. Užregistravus Bilietą keleiviui išduodamas Įlaipinimo bilietas. Įlaipinimo biliete nurodytas keleivio vardas, kelionės laikas, laivo pavadinimas ir paskirties vieta; įlaipinimo bilietas galioja tik tuomet, jei asmuo, kuriam priklauso bilietas, įlaipinimo biliete nurodytas kelionės laiku keliaujantis asmuo.

3. Įlaipinimo bilietas turi būti išsaugotas visos kelionės metu. Laivo įgulos narys turi teisę patikrinti, o keleivio pareiga pateikti Įlaipinimo bilietą įlipant į laivą, taip pat vėliau, kelionės metu, pagal pareikalavimą. Jei reikia, keleivis privalo įgulos nariui įrodyti savo tapatybę.

4. Keleivio be transporto priemonės registracija:

1. Pradedama uosto terminalo bilietų kasoje likus 1,5 valandos iki laivo išplaukimo. Internetu, savitarnos kioske ir pasinaudojus išmaniojo telefono programėle Bilietą galima registruoti per 24 valandas iki laivo išplaukimo. Registracija vyksta pagal Bilietą ir kelionės dokumentą.
2. Baigiama likus 30 minučių iki laivo išplaukimo, įlaipinimas į laivą nutraukiamas likus 20 minučių iki laivo išplaukimo.

5. Keleivio su transporto priemone registracija:

1. Pradedama uosto terminalo transporto priemonių check-in kioske likus 1,5 valandos iki laivo išplaukimo. Internetu ir pasinaudojus išmaniojo telefono programėle Bilietą galima registruoti per 24 valandas iki laivo išplaukimo. Registracija vyksta pagal Bilietą, kelionės dokumentą ir transporto priemonės registracijos pažymėjimą.
2. Baigiama likus 30 minučių iki laivo išplaukimo.
3. Keleivis su transporto priemone, užregistravęs Bilietą, likus 30 minučių iki laivo išplaukimo privalo būti uosto transporto priemonių laukiamajame.

6. Keleiviai, kurie atvyksta vėliau, nei nurodyta 4 ir 5 punkte, neregistruojami ir Bilietas tampa negaliojančiu.


3. KELIONĖS DOKUMENTAI

1. Keleivis visos kelionės metu su savimi turi turėti galiojantį kelionės dokumentą ir kitus reikiamus dokumentus, įskaitant, jei reikia, vizą, keleivis atsako už visų dokumentų galiojimą ir tikslumą.

2. Kelionės dokumentą privalo pateikti visi keleiviai, kurie kerta valstybės sieną. Asmenims, kurie neturi kelionės dokumento arba kurie atsisako jį pateikti, į laivą įlipti neleidžiama.

3. „Tallink“ nekompensuoja keleivio Bilieto, jei kelionė negali įvykti dėl ne visiškai įforminto ar negaliojančio kelionės dokumento, arba todėl, kad keleivis iš viso neturi kelionės dokumento.

 

4. NEĮGALIEJI AR RIBOTO JUDUMO ASMENYS

1. Siekiant, kad neįgalieji ar riboto judumo asmenys turėtų lygias galimybes keliauti vandens keliais kaip kiti keleiviai, neįgalieji ar riboto judumo asmenys, be bendrųjų keleivių teisių, turi teises, kylančias iš Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1426665556376&uri=CELEX:32010R1177

2. Jei Keleivį kelionės metu lydi licencijuotas šuo vedlys (šuo vedlys yra licencijuotas šuo, lydintis neįgalųjį ar riboto judumo asmenis), Keleivis turi turėti visus šuns vedlio įvežimui į šalį ir išvežimui iš šalies reikalingus dokumentus – šuns vedlio pasas privalomas visiems keleiviams, kurie su gyvūnais keliauja po Europos Sąjungą.

3. Keleivis įsipareigoja įformindamas rezervaciją pranešti šuns vedlio rezervacijai reikalingą informaciją ir šunų vedlių skaičių.


5. NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ TRANSPORTAVIMAS

1. Keleivis visos kelionės metu su savimi turi turėti dokumentus, kurie būtini, norint naminį gyvūnėlį įvežti į šalį ir išvežti iš šalies. Naminio gyvūnėlio pasas privalomas visiems keleiviams, kurie kartu su gyvūnais keliauja po Europos Sąjungos teritoriją.

2. Laivo įgulos narys turi teisę pareikalauti patikrinti, o keleivis, įlipdamas į laivą, privalo pateikti šio punkto 1 dalyje nurodytą naminio gyvūnėlio dokumentą, taip pat vėliau kelionės metu, įgulos nariui pareikalavus.

3. Keleivis ir laivo įgula pavojingus gyvūnus gali transportuoti tik suderinę su vežėju. Prašymus dėl specialaus susitarimo sudarymo reikia nusiųsti šiais elektroninio pašto adresais:

Estijoje: booking@tallink.ee
Suomijoje: booking@tallinksilja.com
Švedijoje: info.sweden@tallinksilja.com
Latvijoje: booking@tallink.lv

4. Tarptautinis adresas international.sales@tallinksilja.com. Keleivio pareiga prieš rezervacijos įforminimą susipažinti su informacija apie naminių gyvūnų kajutes, narvus ir kitais susijusiais duomenimis. Išsamesnė informacija pateikiama tinklalapyje:

Estijoje: https://www.tallink.ee/et/lemmikloomad
Suomijoje: https://www.tallinksilja.fi/lemmikkielaimen-kanssa-matkustaminen
Švedijoje: https://www.tallinksilja.se/bra-att-veta/husdjur
Latvijoje: https://www.tallink.lv/lv/good-to-know#1450434
Tarptautiniame tinklalapyje: https://www.tallinksilja.com/good-to-know#1450434

5. Įformindamas rezervaciją keleivis turi pranešti naminių gyvūnų skaičių ir informaciją, reikalingą transportavimui rezervuoti.

6. „Tallink“ nekompensuoja keleiviui Bilieto, jei kelionė neįvyksta todėl, kad dokumentai, susiję su naminiu gyvūnu, įforminti neteisingai arba jų nėra.


6. AMŽIAUS APRIBOJIMAI

Individualiems keleiviams iki 18 metų (nepilnamečiams asmenims), kurie keliauja „Tallink“ ir „Silja Line“ registruotų pavadinimų laivais, taikomi šie amžiaus apribojimai:

1. 15–17 metų keleivis gali keliauti vienas bet kurią savaitės dieną pasirinkęs dienos maršrutinę kelionę viena kryptimi arba vienos dienos kelionę, jei jis turi vieno iš tėvų ar kito teisėto atstovo pasirašytą Leidimą keliauti. Už Leidimo keliauti turėjimą atsako kelionę rezervuojantis asmuo arba pats keleivis.

2. Keleivis iki 17 metų kelionėje su nakvyne gali dalyvauti tik esant tokioms sąlygoms:

1. kartu su vienu iš tėvų arba kitu teisėtu atstovu, kitu Šeimos nariu arba Prižiūrėtoju, kuriam išduotas Kelionės įgaliojimas. Kelionės įgaliojimo pavyzdys paskelbtas:

Estija: https://www.tallink.ee/documents/10192/65370944/Reisiluba_15_17_EE.pdf/bdfe565b-f330-4cd3-baea-b92fd4118836
Suomija: https://www.tallink.ee/documents/10192/65369933/Matkustuslupa_15_17v_2017/95f96492-1f13-4ab1-8fb6-577688d3d449
Švedija: https://www.tallink.ee/documents/10192/65608302/RESETILLSTA%CC%8AND_15-17+a%CC%8Ar_2017.pdf/6252db8f-61e6-4e85-9830-c2368ceba7a6
Latvija: https://www.tallink.lv/documents/12353/19182586/pilnvarojums_lat/860c6f20-4255-47db-bf43-72d3c3ac7784
Tarptautinis tinklalapis: https://www.tallink.ee/documents/10192/65371006/Permission_to_travel_alone_0_17_EN.pdf/ea182cf9-bb34-41fa-b1c7-f5dd4510e565

2. kitas Šeimos narys arba Prižiūrėtojas, kuris keliauja su keleiviu iki 17 metų, privalo užpildyti Prižiūrėtojo formą, kurios pavyzdys pridedamas:

Estija: https://www.tallink.ee/documents/10192/65370944/Jarelvaataja_ankeet_yksikreisijale_EE.pdf/dd2ac64b-42ab-4294-b554-87b70fb8eee5
Suomija: https://www.tallink.ee/documents/10192/65369933/Valvojalomake_yksittaismatkustajalle_2017/87a69e72-d45e-43d8-bf3f-be799873dc9e
Švedija: https://www.tallink.ee/documents/10192/65608302/O%CC%88VERVAKARBLANKETT+FO%CC%88R+PRIVATKUNDER_2017.pdf/4424e414-c817-4f42-bbfd-efce3ac1de93
Latvija: https://www.tallink.ee/documents/12353/19182586/Instrukcija+aizbildniem_LAT/17306888-aa19-4a5f-8cd3-b9e99df0a5ca

Tarptautinis tinklalapis:

https://www.tallink.ee/documents/10192/65371006/Guardian_instructions_individual_travel_EN.pdf/dc8b8477-6b4f-439a-b8f0-2dc6a64c9e4d

3. kartu su keleiviu iki 14 metų kiekvienoje kajutėje turi būti mažiausiai vienas Šeimos narys arba Prižiūrėtojas.

3. Keleivis iki 14 metų gali pasirinkti dienos maršrutinę kelionę viena kryptimi arba vienos dienos kelionę:

1. kartu su vienu iš tėvų ar kitu teisėtu atstovu, arba kitu Šeimos nariu ar Prižiūrėtoju, kuriam išduotas Kelionės įgaliojimas. Kelionės įgaliojimo pavyzdys paskelbtas šio punkto 2 dalies 1 papunktyje;
2. kitas Šeimos narys arba Prižiūrėtojas, kuris keliauja su keleiviu iki 14 metų, privalo užpildyti Prižiūrėtojo formą, kurios pavyzdys paskelbtas šio punkto 2 dalies 2 papunktyje.

4. „Tallink“ nekompensuoja keleiviui Bilieto, jei nepilnametis keleivis neturi ankstesniuose punktuose minėtų reikalingų dokumentų arba jie yra įforminti neišsamiai ir todėl keleiviui draudžiama įlipti į laivą.

 

III DALIS – BILIETŲ REZERVAVIMAS, APMOKĖJIMAS, KEITIMAS ir ATŠAUKIMAS

 

1. BENDROSIOS BILIETŲ REZERVACIJOS SĄLYGOS

1. Bilieto rezervavimo, apmokėjimo, keitimo ir atšaukimo sąlygos (toliau – Sąlygos) galioja individualių keleivių rezervacijoms, kurios atliekamos „Tallink“ interneto svetainėje, pasinaudojus išmaniojo telefono programėle, komercinio atstovavimo prekyboje, klientų aptarnavimo centre, uosto terminalo bilietų kasoje, savitarnos kioske ir kelionių agentūroje arba jos interneto svetainėje.

2. Taisyklės taikomos internetu ir pasinaudojus išmaniojo telefono programėle atliekamai rezervacijai iki 24 asmenų bei kitais būdais rezervuojant iki 9 klientų.

3. Taisyklės negalioja rezervuojant trečiųjų asmenų organizuotą Specialios kelionės ir (arba) Ypatingo pasiūlymo kelionę ir (arba) Bilietą.

4. Bilietą galima rezervuoti ir apmokėti 1 dalyje minėtose terpėse.

5. Rezervacijos ir (arba) Bilieto negalima atšaukti „Tallink“ interneto svetainėje ir pasinaudojus išmaniojo telefono programėle bei kelionių agentūros interneto svetainėje.

6. Rezervaciją ir Bilietą galima keisti ir anuliuoti visais 1 dalyje minėtais būdais, išskyrus 5 dalyje numatytus atvejus.

 

2. REZERVACIJOS APMOKĖJIMAS

1. Įforminus rezervaciją nedelsiant turi būti apmokėta visa Rezervacijos kaina.

2. Laiku neapmokėta rezervacija yra atšaukiama.

3. Jei Rezervacija atliekama likus mažiau nei 5 darbo dienoms iki išvykimo ir apmokama banko pavedimu, uosto terminalo bilietų kasos darbuotojas turi teisę pareikalauti sumokėti vietoje, jei numatyta rezervacijos suma iki bilieto registracijos negauta „Tallink“ banko sąskaitoje.

 

3. REZERVACIJOS AR BILIETO KEITIMAS

1. Rezervuojant ar perkant Bilietą galima keisti kelionės kryptį ir (arba) maršrutą, išvykimo datą ar laiką, kajutės klasę ar transporto priemonę bei laive teikiamą Paslaugą. Keičiant Keleivių vežimo paslaugą ir laive teikiamą Paslaugą ar transporto priemonę, gali keistis atitinkamas paslaugos mokestis.

2. Asmens duomenų keitimas rezervuojant ar perkant Bilietą nėra Rezervacijos ar Bilieto keitimas.

3.Keičiant Rezervaciją ar Bilietą, turi būti apmokėtos keičiamos paslaugos, atsižvelgiant į  „Tallink“ kainoraštį. Keičiant Keleivių vežimo paslaugą ir (arba) laive teikiamą Paslaugą, apmokama kaina, kuri atsiranda dėl kainos skirtumo tarp pradžioje įsigytos paslaugos ir pakeistos paslaugos, arba kainos suma grąžinama į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas Bilietas, taip pat taikoma Sutartinė bauda.

4. Keisti Bilietą galima visose laivybos linijose (išsk. maršruto Talinas–Helsinkis laivo Bilietą) tokiu būdu:  

1. Keičiant Bilietą likus 21 ir daugiau dienų iki laivo išplaukimo netaikoma Sutartinė bauda.
2. Jei Bilietas keičiamas likus nuo 21 iki 7 dienų iki laivo išplaukimo kelionės kryptimi ir (arba) maršrutu, taip pat išvykimo dienos ir laiko, išskaičiuojama Sutartinė bauda – 10 eurų, o kainos skirtumas grąžinamas, jei pakeistas Bilietas yra pigesnis negu pradinis Bilietas.
3. Keičiant kelionei registruotą (check-in) Bilietą, arba jei Bilietas keičiamas likus nuo 6 dienų iki 24 valandų iki laivo išplaukimo kelionės kryptimi ir (arba) maršrutu, taip pat išvykimo dienos ir laiko, išskaičiuojama Sutartinė bauda – 10 eurų.

5. Likus mažiau nei 24 valandoms iki laivo išplaukimo negalima keisti Biliete nurodytos kelionės krypties ir (arba) maršruto, taip pat išvykimo dienos ir laiko.

6. Keisti laivo Bilietą, plaukiant maršrutu Talinas–Helsinkis galima tokiu būdu:

1. Keičiant Bilietą likus 7 ir daugiau dienų iki laivo išplaukimo netaikoma Sutartinė bauda.
2. Jei Bilietas keičiamas likus nuo 6 iki 2 dienų iki laivo išplaukimo kelionės kryptimi ir (arba) maršrutu, taip pat išvykimo dienos ir laiko, išskaičiuojama Sutartinė bauda –  5 eurai, o kainos skirtumas grąžinamas, jei keičiamas Bilietas yra pigesnis negu pradinis Bilietas.
3. Keičiant kelionei registruotą (check-in) Bilietą arba jeigu Bilietas keičiamas likus mažiau negu 48 valandoms iki 45 minučių iki laivo išplaukimo kelionės kryptimi ir (arba) maršrutu, taip pat išvykimo dienos ir laiko, išskaičiuojama Sutartinė bauda –  5 eurai.
4. Likus mažiau negu 45 minutėms iki laivo išplaukimo negalima keisti Biliete nurodytos kelionės krypties ir (arba) maršruto, taip pat išvykimo dienos ir laiko.
5. Business Lounge klasės Bilieto keitimui netaikoma Sutartinė bauda ir Bilietą galima keisti iki kelionės registracijos (check-in) pabaigos.
6. Keičiant Bilietą atsižvelgiant į kajutės paslaugą likus mažiau negu 48 valandoms iki išplaukimo, kaip Sutartinė bauda išskaičiuojama kajutės paslaugos kaina.

 

4. REZERVACIJOS ARBA BILIETO ATŠAUKIMAS

1. „Tallink“ vienašališkai panaikina neapmokėtą Rezervaciją. „Tallink“ atšaukia Bilietą, jei keleivis Bilieto nėra registravęs (check-in) „Tallink“ interneto svetainėje, išmaniojo telefono programėle, uosto terminalo bilietų kasoje arba savitarnos kioske iki kelionės pradžios, arba tuo atveju, jei keleivis neturi galiojančio kelionės dokumento. Vienos dienos kelionės ar Kruizo atveju „Tallink“ atšaukia visą kelionę, jei keleivis Bilieto neregistravo pirmame išplaukimo uoste.

2. Atšaukiant Bilietą, remiantis šiomis Taisyklėmis, prašoma sumokėti Sutartinę baudą. Atšaukiant bilietą, grąžinama už Bilietą sumokėta suma, nuo kurios atskaičiuojama Sutartinė bauda, į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios apmokėtas Bilietas.


3. Sutartinė bauda taikoma šiais atvejais (išsk. vykstant maršruto Talinas–Helsinkis laivo Bilietą):

1. Jei Bilietas atšaukiamas likus daugiau negu 21 dienai iki laivo išplaukimo, atskaičiuojama 10 eurų Sutartinė bauda, o likusi Bilieto kainos suma yra grąžinama.
2.Jei Bilietas atšaukiamas likus 21–7 dienoms iki laivo išplaukimo, atskaičiuojama 10 eurų Sutartinė bauda ir 20 proc. nuo Bilieto kainos, o likusi Bilieto kainos suma yra grąžinama.
3. Jei Bilietas atšaukiamas likus nuo 6 dienų iki 48 valandų iki laivo išplaukimo, atskaičiuojama 10 eurų Sutartinė bauda ir 50 proc. nuo Bilieto kainos, o likusi Bilieto kainos suma yra grąžinama
4. Jei Bilietas atšaukiamas likus mažiau nei 48 valandoms iki laivo išplaukimo, kaip Sutartinė bauda atskaičiuojama 100 proc. Bilieto kainos.

5. Atšaukiant Bilietą plaukiant maršrutu Talinas–Helsinkis, Sutartinė bauda taikoma šiais atvejais:

1. Jei Bilietas atšaukiamas likus daugiau negu 7 dienoms iki laivo išplaukimo, atskaičiuojama 5 eurų Sutartinė bauda, o likusi Bilieto kainos suma yra grąžinama.
2. Jei Bilietas atšaukiamas likus nuo 6 dienų iki 48 valandų iki laivo išplaukimo, atskaičiuojama 5 eurų Sutartinė bauda ir 20 proc. nuo Bilieto kainos,  o likusi Bilieto kainos suma yra grąžinama.
3. Jei Bilietas atšaukiamas likus mažiau nei 48 valandoms iki laivo išplaukimo, kaip Sutartinė bauda atskaičiuojama 100 proc. Bilieto kainos.

 

IV DALIS – SKUNDŲ (PRETENZIJŲ) TEIKIMAS

1. Keleivis turi teisę bet kokia forma pateikti skundą dėl „Tallink“ veiksmų ar neveikimo. Jei dėl skundo nepavyksta rasti sprendimo, remiantis žodiniu skundu, Keleivis jį pateikia „Tallink“ raštu arba spausdintine forma.

2. Skundą galima pateikti „Tallink“ klientų grįžtamojo ryšio elektroninio pašto adresu, raštu, siunčiant paštu arba užpildžius anketą-paraišką „Tallink“ interneto svetainėje.

Estijoje: „AS Tallink Grupp“, Sadama 5/7, 10111 Talinas, Klienditugi@tallink.ee https://www.tallink.ee/et/tagasiside
Suomijoje: „Tallink Silja Oy“, PL 100, 00181 Helsinkis, http://tallinksilja-fi.custhelp.com/
Latvija: „AS Tallink Latvija“, Eksporta iela 3a, LV-1010, Ryga, http://tallinksilja-lv.custhelp.com/
Švedija: „Tallink Silja AB“, Att: Kundrelationer Box 27295 102 53 Stokholmas kundrelationer.swe@tallinksilja.com, http://tallinksilja-sv.custhelp.com/
Tarptautinė interneto svetainė: „AS Tallink Grupp“, Sadama 5/7, 10111 Talinas international.sales@tallinksilja.com, http://www.tallinksilja.com/en/web/int/feedback

3. Skunde turi būti nurodyta bent tokia informacija:

 • skundo teikėjo vardas ir kontaktinė informacija;
 • skundo pateikimo data;
 • teikiamų paslaugų trūkumų aprašas;
 • pateiktas reikalavimas.

 

4. Finansinio reikalavimo atveju prie skundo turi būti pridedami atitinkami išlaidų dokumentai ar kiti susiję dokumentai.

5. Skundai dėl laive teikiamų Paslaugų turi būti pateikti nedelsiant – kelionės metu kreiptis į laivo Informacijos centrą.

6. Jei Keleivis skundą pateikė raštu arba spausdintine forma, „Tallink“ tokiu pačiu būdu patvirtina skundo gavimą.

7.  Įprastai skundas išsprendžiamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius, gavus „Tallink“. Skundai, kuriems išspręsti turi būti atliktos specialios patikros ir (arba) kiti specialūs veiksmai, sprendžiami atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus terminus.

8. „Tallink“ Keleivis yra informuojamas apie skundo sprendimo eigą ir pagrįstumą, pratęsiant terminą.

V DAĻA – Vežimo sąlygos Muuga – Vuosaari linijoje

1. Muuga-Vuosaari linijos laivo įlaipinimo kortelės turėtų būti saugomos iki kelionės pabaigos, t.y. iki išvykimo iš Muuga ar Vuosaari uostų teritorijos.

2. Keleivio registracija su transporto priemone Muuga-Vuosaari laivu baigiasi 45 minutės iki laivo išvykimo.

3. Užregistravus bilietą, keleivis su transporto priemone turi būti uosto laukimo zonoje, prieš 45 minutes iki laivo išvykimo, būti transporto priemonėje laukimo zonoje.

4. Muuga – Vuosaari linijos laive neįmanoma teikti paslaugų žmonėms su negalia ir neįgaliesiems, įskaitant ribotą judrumą turintiems keleiviams Muuga – Vuosaari laive, pergabenimas ne visada gali būti garantuotas.

5. Naminiai gyvūnai nėra transportuojami Muuga-Vuosaari maršruto laivais.

6. Bilietų užsakymas į Muuga-Vuosaari linijos laivą ir jų apmokėjimas atliekamas Vežimo sąlygose nustatyta tvarka.

7. Pakeitus bilietą Muuga-Vuosaari linijos laive, bilieto keitimo sąlygos yra išdėstytos Talino-Helsinkio laivo vežimo sąlygose (III skyriaus 3 skirsnio 5 dalis).

8. Panaikinus bilietą į Muuga-Vuosaari laivą, Talinas – Helsinkis maršrutu taikomos Vežimo sąlygos (III skyriaus 4 skirsnio 5 dalis) nurodytos atšaukimo sąlygos.

9. Muuga-Vuosaari linijos laivuose keleiviai gali keliauti tik su transporto priemonėmis. Pėstieji keleiviai nėra transportuojami.

AS “Tallink Grupp” un tā meitasuzņēmumu prāmju biļešu maiņas vai atcelšanas aizsardzības noteikumi.

1. No 2019. gada 9. decembra individuāls pasažieris var iegādāties maiņas vai atcelšanas aizsardzību AS “Tallink Grupp” un tā meitasuzņēmumu prāmju biļetēm.
2. Maiņas vai atcelšanas aizsardzība garantē pasažiera tiesības mainīt vai atcelt iegādāto biļeti, nemaksājot soda naudu, ne vēlāk kā 4 stundas (maršrutā Tallina – Helsinki / Mūga – Vuosāri – ne vēlāk kā 45 minūtes) pirms atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
3. Maksa par maiņas vai atcelšanas aizsardzību:
maršrutā Tallina – Helsinki un Mūga – Vuosāri:
pieaugušajiem – 5 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 2,5 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas;
citos Tallink maršrutos:
pieaugušajiem – 8 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 4 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas.
4. Maiņas vai atcelšanas noteikumi un nosacījumi
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties individuālu pasažieru biļetēm Tallink interneta vidē, viedtālruņa lietotnē, ceļojumu birojā, informācijas centrā un ostas termināla biļešu kasē.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzība ir jāiegādājas visiem biļetē norādītajiem pasažieriem.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību maršrutā Tallina – Helsinki un Mūga – Vuosāri var iegādāties kā papildu pakalpojumu kopā ar biļeti 7 vai vairāk dienas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju; 6 dienas līdz 48 stundas pirms pirmās atiešanas maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties tikai kopā ar biļeti; maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties vēlāk kā 48 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju. • Citos Tallink prāmju maršrutos maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties kā papildu pakalpojumu kopā ar biļeti 21 vai vairāk dienas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju; 20 dienas līdz 48 stundas pirms pirmās atiešanas maiņas vai atcelšanas aizsardzību var iegādāties tikai kopā ar biļeti; maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties vēlāk kā 48 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Ja biļetē ir ietverti citi prāmju maršruti, neskaitot maršrutu Tallina – Helsinki un/vai Mūga – Vuosāri, maiņas vai atcelšanas aizsardzības cenas pamatā ir prāmja maršruts ar augstāko maksu (pieaugušajiem – 8 EUR, bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem – 4 EUR, bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem – bez maksas).
• Biļeti maršrutā Tallina – Helsinki vai Mūga – Vuosāri var mainīt vai atcelt, nemaksājot soda maksu, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Biļetes citos Tallink prāmju maršrutos var mainīt vai atcelt, nemaksājot soda maksu, ne vēlāk kā 4 stundas pirms pirmās atiešanas saskaņā ar biļetē norādīto informāciju.
• Ja biļetē norādīto pasažieru skaits tiek samazināts, maksa par pasažiera pārvadāšanas pakalpojumu (izņemot kajītes maksu) un iepriekš iegādātajiem pakalpojumiem uz klāja tiks atmaksāta. Kajītes maksa tiks atmaksāta tikai tad, ja visi vienu kajīti rezervējušie pasažieri atcels savas biļetes.
• Pasažieris nesaņems kompensāciju par maiņas vai atcelšanas aizsardzības maksu.
• Par maiņas vai atcelšanas aizsardzību netiek piešķirti Club One bonusa punkti.
• Maiņas vai atcelšanas aizsardzību nevar iegādāties:
a) bonusa ceļojuma biļetei, kas iegādāta par Club One bonusa punktiem;
b) biļetei, kas iegādāta par akcijas cenu (īpašā cena, piedāvājums, dāvanu kupons utt.);
c) sērijveida biļetei.

Mokesčiai už grūstis Stokholme

Švedijos miestuose Stokholme ir Geteborge galioja mokesčių už grūstis sistema. Nuo sausio 1 d. mokestis bus taikomas Švedijoje ir už jos ribų registruotoms transporto priemonėms. Anksčiau šis mokestis galiojo tik Švedijoje registruotoms transporto priemonėms.
Mokėjimų sistema yra visiškai automatizuota – pravažiavus mokėjimo automatą transporto priemonė yra užregistruojama, o mokėjimo pranešimas yra išsiunčiamas jos savininkui. Daugiau »

Atgal į viršų

Informacija apie eismo apribojimus

Rygoje, Stokholme ir kituose miestuose, į (iš) kuriuos (kurių) plaukioja Tallink keltai, visus metus vyksta automobilių kelių rekonstrukcija ir įvairūs viešieji renginiai, kurių metu viešasis miesto transportas, transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimas gali būti ribojamas. Tallink neprisiima atsakomybės už transporto eismo organizavimą miestų ir uostų teritorijose. Kiekvienas klientas yra atsakingas už atvykimą registruotis nustatytu laiku.

Pets

Pets

For information concerning the transportation and import of pets, please contact:.

In Finland

The Ministry of Agriculture and Forestry, the Department of Food and Health (Evira)
Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)20 690 991 (weekdays 9.00-11.00)
Email: ehyt@evira.fi

In Sweden
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
551 82 Jönköping
Tel: +46 (0) 36-15 50 00
Fax: +46 (0) 36-19 05 46

In Estonia
Veterinary and Food Board
Västriku 2b, 11312 Tallinn
Tel: +372 658 0420
Fax: +372 658 042
 

Pets are allowed on board all cruises in special pet cabins or kennels (except; not allowed on some special cruises). A guide dog can be taken on board all ferries and is not subject to the transportation fee. 

Passengers must observe the current regulations concerning the transportation of pets issued by the public authorities and present any required documents. Should the documents not be in order and the public authorities turn the pet back at the border, the passenger is liable for any related expenses.

Pet passport is compulsory for all passengers traveling with pets within the European Union.

Dangerous animals are not allowed on board.

There are a limited number of pet friendly cabins available on all ships. Also not all hotels accept pets in their rooms, check the matter when booking your trip.

For reasons of public hygiene on board all Tallink and Silja Line vessels, pets are not allowed in bars, restaurants and the ship's indoor public areas. Pets are allowed only in pet friendly cabins, but not in the beds.
 

Scheduled traffic between Finland and Sweden/Åland

Helsinki-Stockholm and Turku-Stockholm or v.v.

Silja Symphony, Silja Serenade, Galaxy and Baltic Princess:

Price: 16 €/animal/one way

Cabin reservations are compulsory on both day and night departures. Passengers travelling with pets must reserve a whole cabin C-, B- or A-categories (not in the Promenade-class). There are a limited number of cabins for pets available. The number of animals is limited; max 3 animals allowed per cabin.

Walking the pets on outside deck:

Symphony: on deck 10, aft of the ship

Serenade: on deck 12, aft of the ship

Galaxy: Deck 10, aft of the ship, left side. Elevator access from the back

Baltic Princess: Deck 6

- A sandbox can be found from the deck for pet use 24/7
 

Scheduled traffic between Sweden and Estonia/Latvia

Stockholm-Tallinn and Stockholm-Riga or v.v.

Victoria I, Romantika and Isabelle:

Price: 16 €/animal/direction

Pets must travel in the special on-board kennels or in the pet friendly cabins on deck 5. Passengers travelling with pets must reserve a whole cabin. A limited number of cabins is allocated for pet transportation. The number of animals is limited; max 3 animals allowed per cabin.

NB! No kennels on board Isabelle.
 

Scheduled traffic between Finland and Estonia

Helsinki-Tallinn or v.v.

Star, Superstar and Baltic Queen:

Price: 13 €/animal/one way, 26€/animal/overnight departures

Pets must be transported in a kennel or in the pet friendly cabins (max 3 animals allowed per cabin). Passengers travelling with pets should contact the information desk on board immediately after boarding. The kennel or cabin must be booked in advance.

The number of pets per voyage is limited.

On board Star and Superstar it is also possible to transport pets without any extra charge in the owner's vehicle at the owner's responsibility during the 2 hour one way crossing. (NB! There is no access to the car deck during the voyage due to security reasons.)

Back to top

TRAVEL TERMS AND CONDITIONS OF AS TALLINK GRUPP


These travel terms and conditions of AS Tallink Grupp (hereinafter the Terms) are valid in AS Tallink Grupp and its subsidiaries (hereinafter Tallink) from 1 June 2015. These Terms are applied only to individual passengers.

Part 1: General »
Part 2: Travelling terms »
Part 3: Booking, payment, changing and cancellation of the ticket »
Part 4: Submission of complaints »

 

part 1: general


1. DEFINITIONS
 

- “Route trip” – is a one-way or round trip which is not a cruise

- “Cruise“ – round trip with the same ship in case of which the ticket for round trip will be registered in the port of first departure and this trip includes the overnight stay.

- “Day trip“ – the trip in case of which the return trip takes place on the same day and the tickets of both routes are registered in the port of first departure.

- “Passenger and car package“ – the trip including one-way ticket for at least one passenger and vehicle (excluding bicycles and buses).

- “Special offer“ is the set of passenger transport services to which the terms different from these Terms are applied and these will be disclosed together with “Special offer“.

- “Special trip“ is the trip organized by Tallink, to which the booking and payment terms different from these terms are applied and these will be disclosed together with the offer of special trip.

- “Booking“ is the order placed by the passenger for using passenger transport, onboard or other services (e.g. services of the third persons).

- “Ticket“ is the certificate issued by the carrier on the conclusion of contract for carriage of passengers by sea and payment of travel fee.

- “Passenger transport service“ is the set of services including the transport of the passenger (cabin, cabin place or deck place) and the accompanying car.

- “Onboard services“ are the services rendered onboard which are not passenger transport services. Onboard services include cabin services, catering, sauna, welfare services and other services provided onboard.

- “Package” is the ready combination of at least two following services sold or offered for sale with one (total) price, if the service involves longer period than 24 hours or includes overnight stay: transport, accommodation, other tourist services not involved with transport or accommodation and which make a material part of the package. Also, the legal acts of the relevant country are applied to it.

- “Boarding pass“ is the document issued to the passenger on the basis of the ticket which enables the passenger to enter the ship. The boarding pass is personal and this is not allowed to hand on to another person.

- “Family member“ is at least 18-year old father, mother or any other legal representative or at least 25-year old aunt, uncle, brother or grandparent of the travelling child.

- “Supervisor“ is the representative of up to 17-year old travelling child. The supervisor should be at least 25-year old person having reviewed the instructions of AS Tallink Grupp for the supervisor, obliges to be responsible for the persons represented and has signed the relevant form.

- “Travel permit“ is the document in certain form filled in and signed by the parent or other legal representative, by which the parent or other legal representative allows 15-17-year old passenger to travel alone.

- “Travel authorization“ is the document in certain form filled in and signed by the parent or other legal representative, by which other person (other family member or supervisor) is authorized to be the supervisor of one’s child during the trip and is obligated to take care and be responsible for the child during the whole trip.

- “Questionnaire of the supervisor“ is the document in the certain form filled in and signed by the supervisor of 0-17 year old passenger, by which the supervisor is obliged to be responsible for 0-17-year old passenger during the whole trip.

- “Service fee“ is the fee for additional services according to the pricelist of Tallink. The service fees have been disclosed at the homepage of the relevant domestic market.
 

Part II: TRAVELLING TERMS


1. BOOKING AND TICKET

(1) The passenger should provide the surname, first name, sex, date of birth (date, month and year), citizenship, contact phone number and, if existent, also e-mail address when making the booking.
 
(2) When booking the vehicle meant for passenger transport (bicycle, slow means of transport, moped, motorcycle, car, bus) the registration number of the vehicle and exact length and height sizes of the vehicle should be notified. Also, the passenger should inform the lengths and heights of the supplementary equipment of the vehicle (ski box, luggage carrier, trailer etc) and the equipment installed on the roof or behind the vehicle (bicycle, luggage carrier etc). If needed, the client should inform the maximum authorized mass of the car when booking.


2. CHECK-IN OF TICKETS


(1) All tickets should be checked in prior to the departure of the ship in the cash office of the port, ticket check-in terminal or in another medium set for that purpose.

(2) Pursuant to check-in of the ticket the boarding pass will be issued to the passenger. The name of the passenger, time of trip and destination have been marked on the boarding pass and the latter is valid only if the person being its owner is the person travelling during the trip marked on the boarding pass.

(3) The boarding pass should be preserved during the whole trip. The crew member has the right to check and the passenger has the obligation to show the boarding pass when entering the ship and also during the whole trip upon demand. If needed, the passenger should be able to prove one’s identity to the crew member.

(4) The check-in of passengers without vehicle starts 1.5 hours before the departure of the ship in the cash office of the port or ticket check-in terminal. The check-in of tickets in another medium meant for check-in of tickets starts 24 hours before the departure of the ship. The check-in is carried out based on the ticket and travel document.

(5) The check-in of passengers with vehicle starts in check-in of vehicles 1.5 hours before the departure of the ship. The check-in is carried out on the basis of the ticket, travel documents of all passengers and registration certificate of the vehicle.

(6) Check-in of tickets of the passengers without vehicle ends 30 minutes before the departure of the ship and access to the ship is closed 20 minutes before the departure of the ship.

(7) The check-in of the passengers with vehicles ends 1 hour before the departure of the ship. (8) The passengers arriving later than the time provided in clauses 6 and 7 are not checked in.

3. TRAVEL DOCUMENTS

(1) The passenger should have the valid travel document and other necessary documents, including, if required, also the visa along within the whole trip and the passenger is responsible for the validity and correctness of all documents.

(2) All passengers crossing the state border are obliged to submit the travel document. The persons with no travel document or the ones who refuse to submit it are not allowed onboard.

(3) Tallink is not compensating the ticket to the passenger, if the trip will not take place due to inadequately registered or invalid travel document or the passenger has no required travel document at all.

4. PERSONS WITH DISABILITY OR REDUCED MOBILITY

(1) To give the persons with disability or reduced mobility the similar possibility with other passengers to travel on waterways, the persons with disability or reduced mobility have, besides general passenger rights, the rights proceeding from the regulation no 1177/2010 handling the rights of passengers travelling by sea and inland waterways (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R1177).

(2) If the passenger is accompanied by the licensed guide dog (guide dog is the licensed dog accompanying the person with disability or reduced mobility) during the trip, the passenger should have the documents required for taking the guide dog to and from the country. The passport of the guide dog is obligatory for all passengers travelling with pets within the European Union.

(3) The passenger is obliged to inform the data required for booking the guide dog and number of guide dogs when making the booking.

5. TRANSPORT OF PETS


(1) The passenger should have the documents required for taking the pet to and from the country. The passport of the pet is obligatory for all passengers travelling with pets within the European Union.

(2) The crew member has the right to check and the passenger is obliged to submit the document of the pet mentioned in subsection 1 of this clause in entering the ship and upon the request of the crew member also during the trip.

(3) The transport of pets hazardous to passengers and crew could take place only upon special agreement with the carrier. The applications for concluding the special agreement should be submitted to the following e-mail addresses:

- Estonia: booking@tallink.ee
- Finland: booking@tallinksilja.com
- Sweden: info.sweden@tallinksilja.com
- Latvia: booking@tallink.lv

(4) The passenger is obliged to review the cabins, cages and other matters related to the pet prior to making the booking. The more detailed information has been provided on the homepage:

(5) The passenger is obliged to notify the data required for booking of transport of the pet and the number of pets when making the booking.

(6) Tallink is not compensating the ship ticket, if the trip does not take place due to the incorrectly registered or missing documents related to the pet

6. AGE LIMITS
 

The age limits of the individual passenger in travelling with the ships under the trademarks of Tallink and Silja Line have been established for the 18-year old persons (minors) as follows:

(1) 15 up to 17-year old passenger can travel, regardless of the weekday, alone on the daily one-way trip or day trip, if he/she has the travel permit signed by the parent or other legal representative. The person having booked the trip or the passenger himself/herself is responsible for the existence of the travel permit.

(2) The passenger of up to 17 years of age can participate in the trip with overnight stay only upon following conditions:
1) together with parent or any other legal representative or the family member or supervisor possessing the travel authorization. The sample of travel authorization has been disclosed: ALONE TRAVELLING YOUNG PASSENGER (15-17 YEARS OLD)

2) other family member or supervisor travelling together with the passenger of up to 17 years of age should fill in the questionnaire of the supervisor, the sample of which has been attached: GUARDIANS INSTRUCTIONS

3) at least one family member or supervisor should be in each cabin with the passenger up to 14 years of age.

(3) The passenger of up to 14 years of age can travel on the daily one-way trip or day trip:
1) together with parent or any other legal representative or the family member or supervisor possessing the travel authorization. The sample of travel authorization has been disclosed in subclause 1 of subsection 2 of this clause.
2) other family member or supervisor travelling together with the passenger of up to 14 years of age should fill in the questionnaire of the supervisor, the sample of which has been disclosed in subclause 2 of subsection 2 of this clause.


(4) Tallink is not compensating the ship ticket, if the minor passenger has no required documents stipulated in the previous clauses or these have been inadequately drawn up and therefore the passenger is not allowed to the ship.
 

Part III: BOOKING, PAYMENT, CHANGING AND CANCELLATION OF THE TICKET


1. GENERAL TERMS FOR BOOKING THE TICKET
 

(1) These booking and payment terms (hereinafter the Terms) are valid for the bookings made in Tallink call centre, sales representations, check-in cash office of passenger tickets, internet environment, through the mobile phone application and travel agency.

(2) The Terms stipulated in this part are applied to the bookings made for the individual passengers, whereby one booking could include up to 9 passengers.

(3) These Terms are valid in internet environment for the bookings made for up to 24 passengers.

(4) These Terms are invalid as to the bookings and/or tickets of the trips organized by the third persons, special trips and/or trips with special offer.

(5) The tickets can be booked and paid in the sales representation of Tallink, check-in cash office of tickets, internet or mobile phone environment, at the travel operator or by calling to the call centre of Tallink.

(6) The bookings and tickets can be changed and cancelled in Tallink sales representation, ticket check-in cash office, at the travel operator where the booking has been made or by calling to Tallink call centre.

(7) The booking and ticket cannot be changed or cancelled in the internet or mobile phone environment.


2. PAYMENT FOR THE BOOKING
 

(1) The booking made in Tallink internet and mobile phone environment should be paid for immediately when making the booking.

(2) The booking made in Tallink sales representation, ticket check-in cash office, by calling to the call centre or at the travel operator is paid as follows:

1) If the booking has been made more than 28 days before departure, it should be paid for within 14 days after making the booking
2) If the booking has been made 28 up to 14 days before departure, it should be paid for at least 14 days before departure
3) The booking made 14 or less days before departure should be paid immediately when making the booking.

(3) If the booking has been made less than 5 workdays before departure and the payment is made with bank transfer, the employee of ticket check-in cash office has the right to require the making of payment at site (i.e. in port terminal), if the total sum of the booking has not been received to Tallink bank account by the moment of registration.

(4) The terms different from these Terms are applied to Tallink package trips and these will be disclosed with the offer of package trip. The contract of package trip enters into force when the passenger has made the prepayment according to the booking and payment terms set for the package trips.

(5) If the booking includes the service provided by the third person being the partner of Tallink, the partner’s booking and payment terms are applied. 


3. CHANGING OF BOOKING OR TICKET

(1) The changing of the booking or purchased ticket involves the changing of passenger transport services (including direction and/or route of the trip, date or time of the departure, cabin class, price of transport of vehicle) and onboard services. The change related to the price of transport of vehicle involves the changing of the height and length of the vehicle.

(2) The changing of personal data in the booking or ticket (name, date of birth, nationality, sex and number of loyal customer) is not the changing of the booking or ticket.

(3) When changing the transport of passengers and/or onboard services the passenger pays the contractual penalty on the basis of these Terms. In case of services to be provided by the third persons being the partners of Tallink the contractual penalty established by the third persons is applied.

(4) The booking or ticket can be always changed by paying for the changed services according to the pricelist of Tallink. In case of changing the price of passenger transport service and/or onboard service the price incurring from the price difference of the initially purchased services and services changed in the booking should be paid or the price and the applicable contractual penalty will be returned according to subsections 7 and 8 of this clause.

(5) In changing the booking or ticket more than 14 days before departure, excl TallinnHelsinki route trip, the contractual penalty is not applied.

(6) No contractual penalty is applied in changing the ticket of the route trip of TallinnHelsinki 7 or more days before departure and in changing the Business Lounge ticket of the route trip of Tallinn-Helsinki.

(7) Application of contractual penalty as follows (excl Tallinn-Helsinki route trip):
1) If the ticket is changed 14 days up to 48 hours before departure and the changed ticket is cheaper than the initial ticket, 5 € as the contractual penalty will be withheld and price difference will be returned.
2) If changes are made in the ticket less than 48 hours before departure and the changed ticket is cheaper, the price difference of the initially purchased ticket and the changed ticket will be withheld as the contractual penalty.

(8) Application of contractual penalty on Tallinn-Helsinki route trip as follows:
1) If the ticket is changed 7 days up to 48 hours before departure and the changed ticket is cheaper than the initial ticket, 5 € as the contractual penalty will be withheld and price difference will be returned
2) If changes are made in the ticket less than 48 hours before departure and the price of the changed ticket is cheaper, no price difference will be returned.

(9) If changes are made as to the cabin services in the ticket less than 48 hours before departure the cost of cabin services will be withheld as the contractual penalty.

(10) Tallink reserves the right to apply the contractual penalty of 5 € per one way of the trip, if the ticket is changed after check-in. The return ticket of the day trip should be changed before the end of check-in to the trip.

4. CANCELLATION OF THE BOOKING OR TICKET
 

(1) Tallink cancels the booking not paid by the due date. Tallink cancels the ticket, if the passenger has not registered the ticket in the ticket check-in terminal or in another medium set for that purpose before departure. In case of day trip or cruise Tallink cancels the whole trip, if the passenger has not registered the ticket in the port of first departure.

(2) At the cancellation of passenger transport and onboard services the contractual penalty is required on the basis of these Terms. In case of services to be provided by the third persons the contractual penalty established by them is applied.

(3) At the cancellation of the ticket the ticket price is returned, from which the contractual penalty has been deducted, to the same bank account from which the ticket was paid for.

(4) Application of contractual penalty as follows (excl Tallinn-Helsinki route trip):
1) At the cancellation of the booking or ticket more than 14 days before departure, the contractual penalty of 5 € will be applied
2) At the cancellation of the ticket 14 days up to 48 hours before departure 5 € as the contractual penalty and 20% of the price of the ticket will be withheld
3) At the cancellation of the ticket less than 48 hours before departure 100% of the ticket price will be withheld as the contractual penalty

(5) Application of contractual penalty on Tallinn-Helsinki route trip at the cancellation of the ticket as follows:
1) The contractual penalty of 5€ will be applied 7 or more days before departure
2) At the cancellation of the ticket 7 days up to 48 hours before departure 5€ as the contractual penalty and 20% of the ticket price will be withheld
3) Less than 48 hours before departure 100% of the ticket price will be withheld.

(6) The non-appearance to the trip is excusable due to force majeure circumstances and this should be proven by the passenger. The force majeure circumstances and the proof submitted on these are assessed by Tallink. If the force majeure circumstance is proven, the sum paid for the ticket is returned to the passenger and no contractual penalty is applied.

(7) The passenger can leave the sum paid for the ticket as prepayment for the future services to Tallink.

part IV: SUBMISSION OF COMPLAINTS (PRETENSIONS)

(1) The passenger has the right to submit a complaint on the act or omission of Tallink in any form. If the dispute cannot be settled on the basis of orally submitted complaint, the passenger presents it in writing or in the format that can be reproduced in writing to Tallink.

(2) The complaint can be submitted to the e-mail address of client feedback of Tallink, in writing by mail or by filling in the questionnaire-application on the homepage of Tallink.

AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Send an e-mail to: international.sales@tallinksilja.com
Fill in this form 

(3) The complaint should include at least the following data: - name and contact data of the complainant; - date of submission of the complaint; - description of the deficiency of service; - claim to be submitted.

(4) At the existence of the financial claim the relevant expense documents or other relevant documents should be added to the complaint.

(5) As regards the onboard services rendered in the ship the complaints should be submitted immediately to the information desk during the trip.

(6) If the passenger has submitted the complaint in writing or in the format that can be reproduced in writing, Tallink confirms the receipt of the complaint in the same format.

(7) In general cases the complaint is solved within 2 months from the receipt of the complaint to Tallink at the latest. The complaints the solving of which requires special control and/or other special operations are settled pursuant to the due dates stipulated in the legal acts.

(8) Tallink is obliged to notify the passenger of the course of settling the complaint and justified need to extend the due dates.

 

Turvallisuus laivalla

Yleistä

Turvallisuuspolitiikalla tarkoitamme, että ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvaaminen on ensi sijalla. Niin alustemme turvallisuus kuin henkilökuntamme turvallisuusosaaminen ovat ensiluokkaista.

Aluksen henkilökunta

Henkilökunta saa koulutusta turvallisuuden perusteista ennen töiden alkua. Henkilöstölle järjestetään viikoittain turvallisuusharjoituksia ja monella on erikoiskoulutus palotorjuntaan ja pelastusveneen käsittelemiseen.

Alukset

Merenkulkuviranomaiset tarkastavat ja hyväksyvät säännöllisesti alustemme turvallisuusorganisaatiot.

Hätätilanteessa

Henkilökunta harjoittelee säännöllisesti pelastaakseen matkustajat hyteistä ja muista tiloista. Hätätilanteessa hälytetään signaalilla, joka kuuluu koko laivassa. Hälytysääni on seitsemän lyhyttä ja yksi pitkä, millä tarkoitetaan, että jokaisen on siirryttävä omalle kokoontumisasemalleen. Kokoontumisasema on merkitty matkalippuun ja hyttiin. Tarkempia toimintaohjeita saa seuraamalla kuulutuksia. Kokoontumisasemalla matkustajat saavat toimintaohjeita henkilökunnalta.

Pelastusveneet, pelastuslautat sekä pelastusliivit

Laivan pelastusveneissä ja -lautoissa on enemmän paikkoja kuin laivan matkustajamäärä. Myös pelastusliivien määrä on matkustajamäärää suurempi.

Sprinklerit

Alustemme kaikki tilat on varustettu sprinklereillä. Savu- ja lämpöilmaisimet Alustemme kaikissa tiloissa on ilmaisin, joka hälyttää henkilökuntaa, jos tilassa on savua tai lämpötila nousee.

Informaatio

Matkustajat saavat turvallisuusinformaatiota esitteistä, joita jaetaan terminaalissa ja turvallisuudesta kerrotaan myös terminaalien sisäisessä TV:ssä ja lipuissa. Laivalla turvallisuudesta kerrotaan hyteissä, turvallisuustauluissa sekä laivan sisäisessä TV:ssä. Laivan lähdön yhteydessä annetaan kuulutuksella turvallisuustiedote. Jokainen on velvollinen tutustumaan laivan turvallisuuteen ja tarkistamaan oman kokoontumispaikkansa sijainti. Turvallisuusasioista saa lisätietoa henkilökunnalta.

Järjestysmiehet

Järjestysmiehet partioivat laivalla vuorokauden ympäri.

Kova merenkäynti

Merenkäynnin ollessa kova alus voi joutua hidastamaan vauhtia, jolloin tulo satamaan saattaa myöhästyä. Myös kapteeneillemme turvallisuus on ehdottomasti aina ensi sijalla.

 

Back to the top

Talino keleivių uostas D-Terminalas

Laivai į/iš Stokholmo:
M/S Romantika ir M/S Victoria I

Laivai į/iš Helsinkio:
M/S Star, M/S Superstar ir M/S Baltic Queen 

Adresas: 
D-terminalas, Lootsi 13,
10151 Talinas

Darbo laikas:
kiekvieną dieną: 06:00 - 22:30

Registracija: 
• Registracija keleiviams be transporto priemonių vykdoma 2 aukšte. Keleivių patekimas į laivą vykdomas iš uosto 2 aukšto.
• Registracija keleiviams su transporto priemonėmis vykdoma atskirai nuo keleivių be transporto priemonių. Atvykę į Frihamnsterminalen su transporto priemone, prašome sekti nuorodomis, kad patekti į automobilių registracijos vietą. 

VIEŠASIS TRANSPORTAS:
Iš uosto kursuoja 2 autobusas, uostas - miesto centras - oro uostas.

BAGAŽO SAUGYKLA: YRA 
• Mažo bagažo saugykla: 2.00 EUR/24h. 
• Didelio bagažo saugykla: 3.00 EUR/24h. 

VALIUTO KEITYKLA: yra

BANKOMATAS: yra

KAVINĖ: yra

TAKSI: yra  
Terminalą aptarnauja Tallink taksi parkas - Tallink Takso. 
Taksi galite atsiskaityti grynais arba kortele.
Daugiau »  

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ: yra 
Tallinna Sadama stovėjimo aikštelės mokestis:
1.00 EUR/h
4.90 EUR/24h
 

Värtahamnen Terminalas Stokholme

Laivai į/iš Talino:
M/S Romantika ir M/S Victoria I

Laivai į/iš Helsinkio:
M/S Silja Serenade ir M/S Silja Symphony

Laivai iš/š Turku:
M/S Galaxy ir M/S Baltic Princess

Adresas: 
Södra Hamnvägen 46, Stokholma

Darbo laikas:
kiekvieną dieną 5:45 - 19:30  

GPS koordinatės: 
Lat: N 59 ° 21,024 ' 
Lon: E 18 ° 06,372 '

Registracija: 
• Registracija keleiviams be transporto priemonių vykdoma 2 aukšte. Keleivių patekimas į laivą vykdomas iš uosto 2 aukšto.
• Registracija keleiviams su transporto priemonėmis vykdoma atskirai nuo keleivių be transporto priemonių. Atvykę į Frihamnsterminalen su transporto priemone, prašome sekti nuorodomis, kad patekti į automobilių registracijos vietą. 

Viešasis transportas: 
• Iš uosto į miesto centrą kursuoja Tallink autobusas.Autobuso tvarkaraštis suderintas su laivo atvykimo ir išvykimo laikais.
• Metro. Stacija Gärdet yra 500 metrų nuo uosto. Iš uosto į metro veda perėja.
• Miesto autobusas Nr.76.

Bagažo saugykla: yra 

Valiutos keitykla: Nėra

Bankomatas: yra

Kavinė: yra

Taksi: yra
Rekomeduojame pasirinkti oficialių taksi paslaugas ir prieš kelionė susitarti dėl kainos.

Automobilių stovėjimo aikštelė: YRA 

Maksuvälineet

Maksuvälineet laivalla 

Tallinkin aluksilla Suomen ja Viron välisessä liikenteessä kelpaavat eurot. Maksuvälineinä kelpaavat suomalaiset pankkikortit, ja luottokorteista Visa, EuroCard, MasterCard, Diners Club ja American Express.

Kaikissa kaupoissa on yhdellä kassalla mahdollista maksaa Visa Electron, Visa Debit ja Maestro -korteilla. Huom! Toiminta on riippuvainen satelliittiyhteydestä (ei toimi aina). Huom! Baareissa ja ravintoloissa on mahdollista maksaa näillä korteilla vain Baltic Princessillä. 

Lounassetelit eivät käy maksuvälineenä.

Tukholma-Riika ja vv. reitillä maksuvälineinä kelpaavat Latvian latit, Ruotsin kruunut, eurot sekä VISA, MasterCard, EuroCard, VISA Electron, Maestro ja JCB kortit.

Tallinna-Tukholma ja vv. reitillä maksuvälineinä kelpaavat Ruotsin kruunut, eurot sekä VISA, MasterCard, EuroCard, VISA Electron, Maestro, American Express ja JCB kortit. 

Siljan aluksilla voi maksaa käteisellä euroilla ja Ruotsin kruunuilla. Kaikissa laivamyymälöissä otetaan vastaan seteleinä myös muita valuuttoja.

Siljan laivoilla voi maksaa seuraavilla luotto- ja maksukorteilla:

 • JCB-kortti
 • EuroCard
 • MasterCard
 • VISA
 • VISA Electron (edellyttäen, että satelliittiyhteys toimii)
 • VISA Debit (Silja Europalla, Galaxylla, Silja Serenadella ja Silja Symphonylla edellyttäen, että satelliittiyhteys toimii)
 • American Express
 • Diners Club International
 • Matkaluotto/Käyttöluotto
 • OP-Kultaraha
 • TiliRaha
 • Aktiiviraha
 • Stockmann Master Card
 • Tapiola-kortti
 • K-plussa-maksu- ja luottokortti
 • suomalaiset pankkikortit
 • ruotsalaiset pankkikortit

Huom! Nesteen luottokortit eivätkä lounassetelit kelpaa maksuvälineenä Siljan laivoilla.

Luotto- ja maksukorteilla yli 50 euron arvoisia ostoksia tehtäessä pyydetään asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys on todistettava joko passilla tai 1.3.1999 jälkeen myönnetyllä kuvallisella henkilökortilla tai pohjoismaiden kansalaisen EU-ajokortilla.

Maksuvälineet terminaaleissa / matkamyymälöissä

 

Helsingin Olympiaterminaalissa voi maksaa euroilla, suomalaisilla pankkikorteilla ja yllä mainituilla luottokorteilla. Helsingin Länsiterminaalissa ja matkamyymälöissä maksuvälineinä käyvät eurot, suomalaiset pankkikortit sekä EuroCard, MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, American Express, Diners Club International ja Nordean Käyttöluotto. Turun terminaalissa voi maksaa euroilla, suomalaisilla pankkikorteilla ja yllä mainituilla luottokorteilla. Tallinnan terminaalissa voi maksaa euroilla, virolaisilla pankkikorteilla tai yllämainituilla Tallinkin aluksilla kelpaavilla luottokorteilla. Värtanin ja Frihamnenin terminaaleissa Tukholmassa voi maksaa kruunuilla, kansainvälisillä maksu- ja luottokorteilla, ruotsalaisilla pankkikorteilla ja euroilla. Euroilla maksettaessa peritään käsittelykuluina 100 SEK (summa max 1500 SEK:n asti) tai 200 SEK (summa yli 1500 SEK). Suomalaiset pankkikortit eivät käy maksuvälineinä.

Maksuvälineet puhelimitse

Luottokorteilla Visa, Mastercard, Eurocard ja American Express voi maksaa puhelimitse matkan. HUOM! Diners Club ei käy puhelimitse maksuvälineenä.

Maksuvälineet muualla Virossa

Virossa ainoa virallinen käypä valuutta on euro. Myös kansainväliset luottokortit käyvät maksuvälineenä useimmissa liikkeissä. Luottokortilla voi nostaa käteistä rahaa pankeista ja joistakin automaateista.

Valuutta

Valuuttaa sekä kolikoita peli- ja muita automaatteja varten voi vaihtaa laivan infossa. Huom! Helsinki-Tallinna linjalla valuutanvaihto on päättynyt 31.12.2010 Viron euroon siirtymisen myötä.

Takaisin ylös

Henkilöllisyyden todistaminen sekä passi- ja viisumimääräykset

Henkilöllisyyden todistaminen sekä passi- ja viisumimääräykset 

Mitä parempi matkustusasiakirja matkustajalla on, sitä sujuvammin hän selviää mahdollisista tarkastuksista. Matkustaja on velvollinen ottamaan itse selvää passi- ja viisumimääräyksistä.

Henkilöiltä, jotka eivät halua todistaa tai jotka eivät pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittamaan sitä pyydettäessä, evätään pääsy alukselle. On myös hyvä huomata, että esimerkiksi hotelleissa tai leirintäalueilla täytyy Schengen-sääntöjen mukaan pystyä pyydettäessä todistamaan kansalaisuutensa. 

RUOTSIIN MATKUSTETTAESSA:

Pohjoismaiden kansalaiset:

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia matkustaessaan Pohjoismaissa.

Henkilöllisyyden todistamiseksi on kuitenkin oltava mukana:

 • Virallinen, voimassaoleva henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, 1.3.1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkilökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia) tai EU-ajokortti
 • HUOM! Alle 15-vuotias voi lähteä Ruotsin risteilylle, kun hänellä on mukana kuvaton Kela-kortti.

Luotto- ja maksukorteilla yli 50 euron arvoisia ostoksia tehtäessä pyydetään asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys on todistettava joko passilla tai 1.3.1999 jälkeen myönnetyllä kuvallisella henkilökortilla tai pohjoismaiden kansalaisen EU-ajokortilla.

Muut EU-kansalaiset ja Sveitsin kansalaiset:

 • Passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti, josta käy ilmi sen voimassaoloaika sekä sen haltijan kansalaisuus.

Muiden maiden kansalaiset:

 • Passi sekä tarvittaessa viisumi

VIROON MATKUSTETTAESSA:

Suomen kansalaiset:

 • Passi tai kuvallinen, 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkilökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia). Huom. Ajokortti ei ole henkilökortti.

Suomen voimassa olevan passilain mukaan lasta ei enää voi merkitä vanhempiensa passiin. Alaikäinen lapsi tarvitsee oman matkustusasiakirjan (passi tai henkilökortti). Kuitenkin vanhat, ennen 21.8.2006 tehtyä passilakimuutosta myönnetyt passit, joihin lapsi voitiin merkitä, ovat hyväksyttäviä matkustusasiakirjoja Virossa siihen asti kunnes lapsi täyttää 7 vuotta.

EU-kansalaiset (muut kuin Suomen kansalaiset):

 • Passi tai henkilökortti, joka on myönnetty jossakin EU-maassa ja jonka kyseinen valtio on hyväksynyt matkustusasiakirjana.

Alle 15-vuotias EU-kansalainen ei tarvitse Viroon matkustaessaan omaa passia eikä henkilökorttia, jos hänen nimensä, syntymäaikansa ja valokuvansa ovat hänen kanssaan matkustavan vanhemman passissa.

Alle 7-vuotiaan lapsen kuva ei ole vanhemman passissa välttämätön.

15-vuotta täyttänyt EU-kansalainen tarvitsee Viroon matkustaessaan voimassaolevan passin tai henkilökortin, joka on myönnetty jossakin EU-maassa ja jonka kyseinen valtio on hyväksynyt matkustusasiakirjana.

Muiden maiden kansalaiset:

 • Passi sekä tarvittaessa viisumi

Lisätietoja (englanniksi) Viron viisumimääräyksistä (englanniksi) Viron ulkoministeriön sivuilta.

Sisärajatarkastukset vuonna 2004 liittyneiden valtioiden ja vanhojen EU-maiden välisillä maa- ja merirajoilla poistuivat 21.12.2007. Schengenin säännöstöä soveltavat 21.12.2007 alkaen Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia ja Malta. Ilmarajoilla (eli lentoliikenteessä) sisärajatarkastukset poistuivat 30.3.2008. Schengenin säännöstöön liittyneet valtiot noudattavat yhteistä ulkorajan valvontaa. Kun liikutaan Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta toiseen, matkustusasiakirjaa ei yleensä viranomaisen toimesta tarkasteta. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa (passia tai uudenmallista henkilökorttia).

Takaisin ylös

Informacija apie eismo apribojimus:

Rygoje, Stokholme ir kituose miestuose, į (iš) kuriuos (kurių) plaukioja Tallink keltai, visus metus vyksta įvairūs renginiai, kurių metu viešasis miesto transportas, transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimas gali būti ribojamas. Tallink neprisiima atsakomybės už transporto eismo organizavimą miestų ir uostų teritorijose. Kiekvienas klientas yra atsakingas už atvykimą registruotis nustatytu laiku.

Registracija:

• Keleivių registracija be transporto priemonių vykdoma uosto 1 aukšte. Pakliūti į laivą galima iš uosto 2 aukšto.
• Keleiviams be transporto priemonių ir keleiviams su transporto priemonėmis registracija vykdoma atskirai. Atvykę į uosta su transporto priemone, prašome. vadovaukitės nuorodomis, kad patekti į transporto priemonių registracijos vietą. 
Naujiena! Automatinė registracija - greita ir patogi galimybė registruotis be eilių, pimkite tik kelionės rezervaciją ir saugos kodą.

Rygos keleivių uostas

Laivai į/iš Stokholmo:

M/S Isabelle 

Adresas: 

Eksporta iela 3a, Ryga
Darba laikas: 
kiekvieną dieną: 09:00-18:00

GPS koordinatės:

Lat: N 56° 57.32´
Lon: E 24° 5.40 ´ 

Informacija ir bilietų pardavimas:

Darbo laikas:
kiekvieną dieną: 09:00–18:00

Informacija »

Registracija:

• Keleivių registracija be transporto priemonių vykdoma uosto 1 aukšte. Pakliūti į laivą galima iš uosto 2 aukšto.
• Keleiviams be transporto priemonių ir keleiviams su transporto priemonėmis registracija vykdoma atskirai. Atvykę į uosta su transporto priemone, prašome. vadovaukitės nuorodomis, kad patekti į transporto priemonių registracijos vietą. 
Naujiena! Automatinė registracija » - greita ir patogi galimybė registruotis be eilių, pimkite tik kelionės rezervaciją ir saugos kodą.

Viešasis transportas:

Pageidaujant nuvykti iš uosto į miesto centrą siūlome pasinaudoti:
• Tallink autobusu.
Bilieto kaina: 
• Įsigyjant autobuso bilietus perkant kelionę ir rezervuojant Tallink Hotel Riga viešbutį: 2.50 .
• Kitais atvejais: 3.50 
• Vaikams iki 5 metų kelionė nemokama, nesuteikiant atskiros sėdimos vietos.
 

Daugiau »

• Rygos miesto viešasis transportas.
Tramvajus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 arba Nr. 9: iš stotelės Kronvalda bulvaris į Nacionala Opera stotelę.
 

Bagažo saugykla: yra

• Išmatavimai: gylis 82 cm; plotis 42 cm; aukštis 65 cm.
• Bagažo saugyklos mokestis: 1.00   

Valiutos keitykla: yra

Siūlomas tik grynųjų pinigų keitimas.
Valiutos keitimo operacijos, atsiskaitant banko mokėjimo kortelėmis, neįmanomos.
 

bankomatas: yRa

kAvinė: yra

taksi: yra

Siūlome pasirinkti oficialių taksi kompanijų paslaugas ir susitarti paslaugos kainą prieš važiavimą su taksi. 

Automobilių stovėjimo aikštelė: yra

EuroPark stovėjimo aikštelės mokestis: 12.00  (42.15 LTL) / 24h.

Providing proof of identity

3. TRAVEL DOCUMENTS

(1) The passenger should have the valid travel document and other necessary documents, including, if required, also the visa along within the whole trip and the passenger is responsible for the validity and correctness of all documents.

(2) All passengers crossing the state border are obliged to submit the travel document. The persons with no travel document or the ones who refuse to submit it are not allowed onboard.

(3) Tallink is not compensating the ticket to the passenger, if the trip will not take place due to inadequately registered or invalid travel document or the passenger has no required travel document at all. 

Back to the top

CLUB ONE TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.1. Dėkodama už glaudų bendradarbiavimą, įmonė AS „Tallink Grupp" ir jos filialai reiškia padėką savonuolatiniams klientams ir siūlo dalyvauti Club One programoje. Įmonės, asociacijos arba organizacijos neturi teisės dalyvauti Club One lojalių klientų programoje.

1.2. Už Club One lojalių klientų programą atsako AS „Tallink Grupp", Sadama 5/7, 10111, Talinas, Estija. Registracijos Nr. 10238429.

1.3. Kontaktinė Club One programos informacija:

Latvijoje ir Lietuvoje:
AS Tallink Latvija, Eksporta g. 3A, LV-1010 Ryga, Latvija, www.tallink.lv  

Estijoje ir Rusijoje:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Talinas, Estija, www.clubone.ee  

Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje:
Tallink Silja AB, Box 27295, 102 53, Stokholmas, Švedija, www.clubone.se  

Vokietijoje:
Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburgas, Vokietija, http://www.tallinksilja.de  

Suomijoje:
Tallink Silja Oy, Club One, P. O. Box 100, 00181, Helsinkis, Suomija; www.clubone.fi 

Kitose šalyse:
Tallink Silja Oy, Club One, P. O. Box 100, 00181, Helsinkis, Suomija; www.clubone.fi  

2. NARIAI IR JŲ KORTELĖS

2.1. Programoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 m. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą.

2.2. Club One narystė ir teikiamos privilegijos paremtos šeimos principu. Šiuo atveju šeima reiškia šeimos narius (2 suaugusieji (sugyventiniai) ir jų vaikai), kurie dalijasi vienu ūkiu ir gyvena vienu adresu. Visi vyresni nei 18 m. šeimos nariai turi teisę gauti atskirą pririštą kortelę. Visi šeimos asmenys, neatsižvelgiant į amžių, gyvenantys vienoje šeimoje kartu su pagrindinės kortelės savininku, gali registruotis kaip programos nariai. Visiems šeimos nariams suteikiamas vienas Club One kortelės numeris. Tik tie šeimos nariai, kurie registravosi kaip Club One programos nariai, gali kaupti bonusinius taškus ir pasinaudoti nuolatinio keleivio privilegijomis.

2.3. Tallink pasilieka teisę atsisakyti užregistruoti Club One paskyrą ir pašalinti bet kurį prijungtąjį narį, kilus pagrįstų abejonių, kad tas asmuo nėra tos pačios šeimos narys, kaip apibrėžta. Visi pagrindinio kortelės savininko gauti pranešimai automatiškai galioja prijungtiesiems nariams.

2.4. Dažnai keliaujantiems asmenims taikomos specialios kainos priklauso nuo pirmiau nurodytų geografinių regionų. Rezervacijos registruojamos atsižvelgiant į kliento lygį užsakymo metu. Klientas priskiriamas konkrečiam Club One padaliniui pagal jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, užregistruotą Club One duomenų bazėje. Tačiau įsigyjant bilietų ar keliaujant kitoje geografinėje teritorijoje, nei nario nuolatinė gyvenamoji vieta, taikomos konkrečios vietos kainos.

2.5. Lygiai ir jų apibrėžimai: yra trys Club One kortelės lygiai („Bronze", „Silver" ir „Gold"). Skirtingo lygio kortelė teikia skirtingas privilegijas. Club One kortelės lygis nustatomas, atsižvelgiant į per pastaruosius 12 mėnesių uždirbtus bonusinius taškus. Informacija apie kortelių lygius ir siūlomas privilegijas pateikta internete ir Club One klientų aptarnavimo skyriuje.

2.6. Tallink turi teisę keisti Club One kortelės lygių sistemą ir skirtingų lygių privilegijas.

2.7. Klientui gali būti suteiktas tik vienas Club One kortelės numeris.

2.8. Club One nario kortelės mokestis – nemokamai.

2.9. Club One programos nariu galima tapti užpildžius nario anketą Tallink biure, bilietų kasose, Tallink svetainėje, keltuose arba atsiuntus užpildytą nario anketą į Tallink biurą.

2.10. Užpildęs ir pasirašęs nario anketą, asmuo (pagrindinės kortelės savininkas arba susietos kortelės savininkas) sutinka su Club One taisyklėmis ir sąlygomis.

2.11. Pateikdamas asmens duomenis narystei Club One užregistruoti, klientas suteikia Tallink leidimą tvarkyti jo asmens duomenis, įskaitant, pavyzdžiui, informaciją apie jo keliones ir pirkinius, programos vykdymo tikslais. Club One narių asmens duomenų tvarkymo aprašą rasite vietos Club One svetainėje. Norėdamas tapti programos Club One nariu, klientas privalo suteikti Tallink teisę siųsti jam informaciją apie programą Club One el. paštu, paprastu paštu ir (arba) mobiliuoju telefonu, kad klientas galėtų naudotis atitinkama paslauga, o Tallink galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus klientui. Klientas gali tvarkyti savo asmeninius rinkodaros leidimus prisijungęs prie savo Club One paskyros arba susisiekęs su vietos Club One klientų aptarnavimo skyriumi.

2.12. Užsakant susietų narių korteles, visada reikalingas pagrindinės kortelės savininko sutikimas. Prašymą privalo pasirašyti susietos kortelės savininkas.

2.13. Narystė Club One programoje ir namų ūkio premijos taškų kaupimo periodas prasideda, kai kliento pateikta informacija yra registruota Club One duomenų bazėje ir suaktyvinta nuolatinio keleivio sąskaita.

2.14. Kaip registracijos patvirtinimą Tallink per keturias savaites nuo registracijos atsiųs Club One kortelę ir nario numerį. Gavęs Club One nario kortelę, asmuo privalo ją pasirašyti. Be parašo kortelė negalioja. Jei reikia, naudojantis Club One kortele, gali tekti pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

2.15. Konkrečiam kortelės lygiui taikomos privilegijos įsigalioja nedelsiant ir jomis galima pasinaudoti keltuose pateikus naują Club One kortelę.

2.16. Pametęs Club One kortelę, klientas privalo apie tai nedelsdamas parnešti Club One klientų aptarnavimo centrui. Tallink neatlygina žalos, patirtos pametus kortelę. Gavus pranešimą apie pamestą kortelę, maždaug per keturias savaites klientui bus nusiųsta nauja kortelė.

2.17. Griežtai draudžiama Club One korteles arba jų numerius duoti asmenims, kurie nėra kliento šeimos nariai. Tallink Club One turi teisę anuliuoti nesąžiningai gautus taškus.

2.18. Jei pagrindinis kortelės savininkas arba prijungtieji nariai tyčia piktnaudžiauja programa ar bet kuriomis Tallink taisyklėms ir (arba) kitaip netinkamai elgiasi, Club One turi teisę panaikinti narystę ir bonusinius taškus be jokios atsakomybės Club One atžvilgiu. Piktnaudžiavimu laikomas bet kokių šiose sąlygose nurodytų sąlygų pažeidimas, neatsiskaitymas už paslaugas ar žalos neatlyginimas, dokumentų, tokių kaip bilietai ar kuponai, klastojimas, keitimas, pardavimas ar neteisėtas perdavimas kitam asmeniui, Club One kortelės davimas naudotis kitam asmeniui, nesančiam kortelės savininko šeimos nariu, ir bendrojo pobūdžio netinkami veiksmai. Tokias atvejais Club One turi teisę panaikinti kliento bonusinius taškus iš anksto neįspėjusi ir atšaukti narystę Club One. Club One informuos narį apie narystės nutraukimą bei nutraukimo ir bonusinių taškų panaikinimo priežastis raštu.

2.19. Narystę programoje galima nutraukti bet kuriuo metu raštu apie tai pranešus Club One klientų aptarnavimo centrui. Gavus pranešimą, nuolatinio keleivio sąskaitos numeris anuliuojamas. Pagrindinės kortelės savininko pranešimas savaime taikomas visiems susietų kortelių savininkams.

2.20. Club One kortelė nėra debetinė ar kreditinė kortelė.

2.21. Pagrindinis kortelės savininkas privalo pranešti Club One klientų aptarnavimo skyriui apie bet kokius vardo, pavardės, adreso ar šeiminių santykių pasikeitimus. Be to, narys turi domėtis programos taisyklių ir privilegijų pokyčiais. Informacija apie pokyčius bus skelbiama vietos Club One svetainėse, Club One klientams skirtame vietos žurnale (jei yra) ir kituose šaltiniuose, susijusiuose su Club One programa.

2.22. Club One pasilieka teisę panaikinti narystę, jei per pastaruosius 5 metus Club One narys nenaudojo Club One kortelės keliauti ar registruoti pirkinių ir negavo bonusinių taškų į asmeninę Club One sąskaitą.

2.23. Club One turi teisę anuliuoti nariui suteiktą numerį, jei pateikta neteisinga kontaktinė informacija arba klientas per 12 mėn. nėra pateikęs duomenų apie naują kontaktinę informaciją.

3. LYGIŲ KRITERIJAI IR TAŠKŲ PELNYMAS

3.1. Club One lygis priklauso nuo per pastaruosius 12 mėnesių surinktų bonusinių taškų (toliau – sekimo laikotarpis) skaičiaus. Visi bonusiniai taškai, darantys įtaką nario lygiui, turi būti užregistruoti Club One sąskaitoje konkrečiu sekimo laikotarpiu.

3.2. Club One auksiniam lygiui pasiekti reikalingas bonusinių taškų skaičius – 60 000 sekimo laikotarpiu. Auksinį lygį galima pasiekti tik pirma pasiekus sidabrinį. Sidabriniam lygiui pasiekti reikalingas bonusinių taškų skaičius – 15 000 sekimo laikotarpiu. Bronzinis lygis yra pradinis.

3.3. Lygių kriterijai bus tikrinami kasdien. Surinkus 3.2 punkte nurodytą taškų skaičių, nario lygis iš karto paaukštinamas (į sidabrinį arba auksinį). Pasikeitus lygiui, naujojo lygio kortelė bus nusiųsta klientui paštu. Kortelės pristatymo trukmė – apie keturios savaitės.

3.4. Suteikus naują kortelės lygį arba jį atnaujinus, prasideda naujas apskaitos periodas. Bonusinių taškų apskaita, reikalinga naujam lygiui gauti, pradedama skaičiuoti nuo nulio. Pasikeitus kortelės lygiui, nesikeičia bonusinių taškų, skirtų pirkiniams įsigyti, skaičius.

3.5. Club One klientas gauna bonusinių taškų atsižvelgiant į jo lygį. Skiriamų bonusinių taškų skaičius priklauso nuo įsigytų bilietų ir kitų paslaugų, iš anksto užsakytų gaminių prieš prasidedant kelionei ir Tallink laivuose bei viešbučiuose nupirktų gaminių bei paslaugų. Bonusinių taškų gaunama užsisakius Tallink paslaugų ir nakvynių Tallink viešbučiuose kartu su kelione. Tallink pasilieka teisę skirti skirtingą bonusinių taškų skaičių už skirtingas Tallink paslaugas skirtingose pardavimo vietose.

3.5.1. Bonusiniai taškai už iš anksto užsakytas paslaugas ir gaminius skiriami taip: bronzinio lygio klientas: 1 euras = 30 bonusinių taškų, sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 35 bonusiniai taškai, auksinio lygio klientas: 1 euras = 40 bonusinių taškų.

3.5.2. Bonusiniai taškai už paslaugas, įsigytas Tallink laivuose ir viešbučiuose, skiriami taip: bronzinio lygio klientas: 1 euras = 21 bonusinis taškas, sidabrinio lygio klientas: 1 euras = 25 bonusiniai taškai, auksinio lygio klientas: 1 euras = 29 bonusiniai taškai.

3.6. Bonusiniai taškai už užsakytas keliones, iš anksto užsakytus gaminius ir Tallink laivuose bei viešbučiuose įsigytus gaminius pervedami į sąskaitą per savaitę po paskutinės registracijos procedūros kelionės metu. Vien tik bilieto užsakymas už pinigus ar taškus nesuteikia teisės gauti bonusinių taškų.

3.7. Bonusinių taškų panaudojimas neturi įtakos Club One kortelės lygiui.

3.8. Bonusiniai taškai galioja 24 mėn. nuo jų registravimo Club One sistemoje dienos.

3.9. Bonusiniai taškai gali būti suteikti tik suaktyvinus narystę Club One programoje ir gavus Club One kortelę. Uždirbti taškai įskaitomi visiems namų ūkio nariams, taškai neturi išperkamosios vertės.

3.10. Klientas gali pasinaudoti sukauptais bonusiniais taškais Tallink paslaugoms įsigyti.

3.11. Nutraukus Club One narystę, anuliuojami visi Club One bonusiniai taškai. Klientas neturi teisės reikalauti kompensacijos už anuliuotus taškus.

3.12. Įsigijus Tallink paslaugų iš prekybos agento, taip pat skiriama bonusinių taškų, nebent nurodyta kitaip.

3.13. Club One narys, mokantis už kelionę ar paslaugą, bonusinių taškų arba galimybę įsigyti kelionę ar paslaugą Club One nariams taikoma kaina gauna tik tuo atveju, jei pats naudosis paslauga ar vyks į kelionę, už kurią moka. Club One nariams taikomos paslaugų kainos galioja daugiausia 1 kabinai arba daugiausia 2 vietoms denyje vienam nariui vieno užsakymo metu.

3.14. Club One nariai, įsigiję Tallink dovanų kuponų ir panašių gaminių, negali gauti bonusinių taškų. Įsigijus gaminį, laivo pinigai, bonusiniai taškai skiriami, kai laivo pinigai pridedami prie kelionės rezervacijos, o narys į ją išvyksta.

3.15. Club One pasilieka teisę nesuteikti taškų už tam tikras paslaugas ir trečiųjų asmenų siūlomas paslaugas, taip pat pasilieka teisę suteikti tik dalį taškų sumos.

3.16. Norėdamas užregistruoti bonusinius taškus, klientas turi nurodyti sąskaitos numerį kelionės užsakymo metu, o ką nors pirkdamas Tallink laivuose – pateikti Club One nario kortelę. Club One kortelę reikia pateikti parduotuvėse ir Tallink viešbučiuose prieš kasininkei apskaičiuojant galutinę sumą, restoranuose – prieš ką nors užsisakant. Kelionės ar pirkiniai negali būti registruojami Club One paskyroje atgaline tvarka.

3.17. Kruizų apskaitos kortele (Cruise Account card) negalima naudotis kartu su Club One kortele.

3.18. Taškai įskaitomi tik už pirkinius, kuriuos įsigijo Club One programoje registruoti šeimos nariai.

3.19. Visi registruoti Club One programos nariai, gyvenantys viename namų ūkyje, gauna taškų, kurie įskaitomi į bendrą namų ūkio sąskaitą.

3.20. Visi kortelėje sukaupti taškai priklauso pagrindinės kortelės savininkui ir jis, kaip sąskaitos valdytojas, atsako už visus su Club One kortelės sąskaita susijusius veiksmus.

3.21. Pagrindinės kortelės savininkas ir susietų kortelių savininkai turi vienodas teises naudotis sąskaitojesukauptais taškais chronologine seka.

3.22. Club One klientų aptarnavimo centras neprivalo susisiekti su pagrindinės kortelės savininku, kad gautų jo (jos) sutikimą naudotis taškais arba atliktų jų naudojimo pataisas, jei kuris iš namų ūkio gyventojų pateikia pretenziją. Nesutarimai, susiję su taškų panaudojimu, turi būti sprendžiami tik tarp pagrindinės kortelės savininko ir susietų kortelių savininkų.

3.23. Pagrindinis arba prijungtasis Club One narys gali pervesti bonusinius taškus iš vienos dažnai keliaujančio asmens sąskaitos į kitą. Bonusinius taškus taip pat galima pervesti į kitą dažnai keliaujančio asmens sąskaitą, kai dvi ar daugiau sąskaitų sujungiamos į vieną šeiminę Club One sąskaitą.

3.24. Užsisakius kelionę iš kelionių agentūros, bonusiniai taškai skiriami pagal atskirą maršrutų lentelę. Šiuo atveju kelionių agentūrų kelionės – tai partnerių siūlomos kelionės, pavyzdžiui, kruizų paketai, įskaitant klientų nuvežimą autobusu iš gyvenamosios vietos į uostą. Suomijoje prie tokių kelionių priskiriamos ir kelionės, kurių metu naudojamasi Tallink Silja organizacijos kliento kortele.

3.25. Keleivių grupės, kurioms taikomos keleivių grupių nuolaidos, taškai skaičiuojami pagal atskirą maršrutų lentelę.

4. BONUSINĖS KELIONĖS

4.1. Bonusinių kelionių rezervacija turi būti atlikta bonusinių taškų galiojimo laiku. Bronzinio lygio klientas gali užsisakyti kelionę už bonusinius taškus 4 mėnesius iki išvykimo datos, sidabrinio lygio – 6 mėnesius, auksinio lygio – 8 mėnesius.

4.2. Kiekvieną mėnesį nepanaudoti taškai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, automatiškai ištrinami iš sąskaitos ir jų negalima atnaujinti.

4.3. Bonusinės kelionės turi būti rezervuojamos Club One klientų aptarnavimo centre arba filialuose. Bonusinę kelionę galima rezervuoti tik po to, kai programos nario sąskaitoje registruotas reikiamas taškų skaičius.

4.4. Bonusines keliones gali rezervuoti tik pagrindinės arba susietos kortelės savininkas, nurodytas Club One registre.

4.5. Tallink pasilieka teisę nustatyti bonusinių taškų, už kuriuos galima įsigyti kelionę, skaičių. Tallink pasilieka teisę riboti kelionių už taškus skaičių ar tam tikru metu nesiūlytų tokių kelionių. Perparduoti už taškus įsigytą bilietą draudžiama. Keliones už taškus ir reikalingą taškų skaičių rasite vietos Club One svetainėse.

4.6. Kiekviename kelto reise yra ribotas bonusinių kelionių skaičius. Kelionės rezervacijai reikalingi bonusiniai taškai visada atskaitomi iš vienos sąskaitos.

4.7. Kelionė už taškus yra kelionė su vieta denyje vienam asmeniui. Kabinų ar vietų denyje skaičius neribojamas, jei nenurodyta kitaip. Užsisakant kelionę už taškus, į ją turi vykti bent vienas asmuo iš Club One šeimos paskyros.

4.8. Jei kelionė už taškus atšaukiama ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki išvykimo datos, bonusiniai taškai grąžinami į sąskaitą. Jei kelionė atšaukiama vėliau arba neatšaukiama visai, bonusiniai taškai nuskaičiuojami. Bonusiniai taškai, kurių galiojimo laikas baigėsi, negrąžinami į sąskaitą.

4.9. Nuo maršruto priklausantis mokestis už kabiną (keleivį) visuomet pridedamas prie kelionės už taškus (taikomas 6 metų ir vyresniems asmenims). Be to, mokesčiai įvairioms įstaigoms ar atitinkamiems Tallink partneriams (pvz., oro uosto mokesčiai, paslaugų mokesčiai ir t. t.) gali būti taikomi keliaujant už taškus, ir Tallink paprašys juos sumokėti.

4.10. Jei bonusinius taškus (arba kitas privilegijas) siūlo mūsų partneriai, taikomos atitinkamo partnerio rezervacijos ir jos atšaukimo sąlygos.

5. VERSLO IR ORGANIZACIJŲ KLIENTŲ SUTARTYS

5.1. Rezervavus kelionę pateikus Tallink įmonės kliento numerį, nebus pervedama taškų į Club One sąskaitą. Rezervavus kelionę pagal organizacijų klientų susitarimą taškai bus pervedami į Club One sąskaitą pagal atskirą kelionių organizatoriaus lentelę. Įmonės kliento ir organizacijos kliento kortelės negali būti naudojamos kartu su Club One nario kortele.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Club One privilegijos ir kiti pranašumai gali skirtis atsižvelgiant į Club One nario lygį ir skirtingas rinkos sritis.

6.2. Club One specialieji produktai gali skirtis atsižvelgiant į maršrutą (laivą). Kelionių ar kitų privilegijų, parduodamų Club One nariams už specialią kainą, negalima užsakyti (dovanoti) asmenims, kurie nėra šeimos nariai, nebent vienas iš keleivių turi Club One paskyrą.

6.3. Club One taisyklės įsigalioja jas paskelbus Club One svetainėje. Tallink turi teisę savo nuožiūrakeisti Club One nuolatinio keleivio programą, jos taisykles, bonusinių taškų kaupimo sąlygas ir bonusinių gaminių kainas. Bet kurie pakeitimai įsigalioja nedelsiant be išankstinio pranešimo, nebent Tallink nustato kitaip. Club One kortelės savininkams apie pakeitimus pranešama Tallink svetainėje klientų aptarnavimo skyriuje. Pakeitimai taip pat publikuojami klientų žurnale su sąlyga, kad žurnalo išleidimo dieną šie pakeitimai vis dar aktualūs.

6.4. Tallink nėra atsakinga už jokius nuostolius dėl įmonės padarytų pokyčių (įskaitant prarastus bonusinius taškus ar privilegijas arba suprastėjusias privilegijas), o Club One neprivalo atlyginti nuostolių Club One nariams ar trečiosioms šalims.

6.5. Tallink neatsako už savo partnerių gaminius ir paslaugas arba skundus dėl jų veiklos. Kiekviena įmonė atsako už savo gaminius ir paslaugas, išskyrus atvejus, kai Tallink veikia pagal sąlygas, reguliuojančias kompleksines turistines keliones.

6.6. Jei šiuose terminuose ir sąlygose nenurodyta kitaip, klientas privalo laikytis keleivių vežimo sąlygų ir su jomis susipažinti. Sąlygos pateiktos internete adresu www.tallink.lv.

6.7. Ginčai, susiję su Nuolatinio keleivio programa, kurių neįmanoma išspręsti derybomis, sprendžiami vietinės šalies teismuose. Iškilus ginčų arba neaiškumų, klientas turi teisę kreiptis į vartotojų teisių apsaugos centrą.