Helsinki–Stokholma

Helsinki Mariehamna  Stokholma
 
No 07.11.2018. līdz 31.05.2019.
17:00 04:15/04:20 09:45
 
No 01.06.2019. līdz 31.08.2019.
17:00 04:15/04:20 09:30
 
No 01.09.2019. līdz 31.12.2019.
17:00 04:15/04:20 09:45

Stokholma–Helsinki

Stokholma Mariehamna  Helsinki
 
No 07.11.2018. līdz 31.05.2019.
16:45 23:45/23:55 10:30
 
No 01.06.2019. līdz 31.08.2019.
16:45 23:45/23:55 10:00
 
No 01.09.2019. līdz 31.12.2019.
16:45 23:45/23:55 10:30

Kursēšanas grafiks no Helsinkiem

Mēnesis Silja Symphony Silja Serenade
 
Līdz 31.12.2018.
2, 3, 6, 7, 9, 10 nepāra datumi pāra datumi
1, 4, 5, 8, 11, 12 pāra datumi nepāra datumi
 
No 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
2, 3, 6, 7, 9, 10 pāra datumi nepāra datumi
1, 4, 5, 8, 11, 12 nepāra datumi pāra datumi

Kursēšanas grafiks no Stokholmas

Mēnesis Silja Symphony Silja Serenade
 
Līdz 31.12.2018.
2, 3, 6, 7, 9, 10 pāra datumi nepāra datumi
1, 4, 5, 8, 11, 12 nepāra datumi pāra datumi
 
No 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
2, 3, 6, 7, 9, 10 nepāra datumi pāra datumi
1, 4, 5, 8, 11, 12 pāra datumi nepāra datumi

Izmaiņas kursēšanas grafikā

 
Izmaiņas Datums Atiešana / Pienākšana
Kuģa Silja Symphony tehniskā apkope 07.01.2019.
08.01.2019.
pēdējā atiešana no Helsinkiem 17:00
pēdējā atiešana no Stokholmas 16:45
17.02.2019.
18.02.2019.
pirmā atiešana no Helsinkiem 17:00
pirmā atiešana no Stokhomas 16:45

Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.