Līdz 09.01.2018., 22.02.–31.12.2018.

TurkuStokholma

Kuģis Turku Mariehamna Långnäs Stokholma
 
Galaxy 08:15 13:35/
13:45
18:15
Baltic Princess 20:15 00:40/
00:45
06:10

StokholmaTurku

Kuģis Turku Mariehamna Långnäs Stokholma
 
Baltic Princess 07:10 13:35/
13:45
19:15
Galaxy 19:30 02:50/
02:55
07:00

10.01.–22.02.2018.

TurkuStokholma

Kuģis Turku Mariehamna Långnäs Stokholma
 
Galaxy 20:15 - 00:40/
00:45
06:10

StokholmaTurku

Kuģis Turku Mariehamna Långnäs Stokholma
 
Galaxy 07:10 13:35/
13:45
- 19:15

Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.