26.03. – 23.12.2018.

TallinaHelsinki

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Megastar
10:30 12:30 katru dienu Star
12:30 16:00 katru dienu Silja Europa
13:30 15:30 katru dienu Megastar
16:30 18:30 katru dienu Star
19:30 21:30 katru dienu Megastar
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Star
23:30 01:30 Ot Star

HelsinkiTallina

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Star
10:30 12:30 katru dienu Megastar
13:30 15:30 katru dienu Star
16:30 18:30 katru dienu Megastar
18:30 22:00 katru dienu Silja Europa
19:30 21:30 katru dienu Star
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Megastar
23:30 01:30 Ot Megastar
24.12.2018.–07.01.2019.

TallinaHelsinki

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 Tr–Sv Megastar
10:30 12:30 katru dienu Star/Megastar
12:30 16:00 katru dienu Silja Europa
13:30 15:30 katru dienu Star/Megastar
16:30 18:30 Tr–Sv Star
17:30 19:30 Pi, Ot Star/Megastar
19:30 21:30 Tr–Sv Megastar
22:30 00:30 Tr–Sv Star

HelsinkiTallina

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 Tr–Sv Star
10:30 12:30 katru dienu Star/Megastar
13:30 15:30 katru dienu Star/Megastar
16:30 18:30 Tr–Sv Megastar
17:30 19:30 Pi, Ot Star/Megastar
18:30 22:00 katru dienu Silja Europa
19:30 21:30 Tr–Sv Star
22:30 00:30 Tr–Sv Megastar
08.01.2019.–21.01.2019.

TallinaHelsinki

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Megastar
10:30 12:30 07.01. Star
12:30 16:00 katru dienu Silja Europa
13:30 15:30 katru dienu Megastar
16:30 18:30 07.01. Star
19:30 21:30 katru dienu Megastar

HelsinkiTallina

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 07.01. Star
10:30 12:30 katru dienu Megastar
13:30 15:30 07.01. Star
16:30 18:30 katru dienu Megastar
18:30 22:00 katru dienu Silja Europa
19:30 21:30 07.01. Star
22:30 00:30 katru dienu Megastar

Izmaiņas kursēšanas grafikā

 
Izmaiņas Datums Atiešana / Pienākšana
Kuģa Star tehniskā apkope 07.01.2019.
07.01.2019.
pēdējā atiešana no Tallinas 16:30
pēdējā atiešana no Helsinkiem 19:30
22.01.2019.
22.01.2019.
pirmā atiešana no Tallinas 10:30
pirmā atiešana no Helsinkiem 13:30
22.01.2018.–03.02.2019.

TallinaHelsinki

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Megastar
10:30 12:30 katru dienu Star
12:30 16:00 katru dienu Silja Europa
13:30 15:30 katru dienu Megastar
16:30 18:30 katru dienu Star
19:30 21:30 katru dienu Megastar
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Star
23:30 01:30 Ot Star

HelsinkiTallina

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Star
10:30 12:30 katru dienu Megastar
13:30 15:30 katru dienu Star
16:30 18:30 katru dienu Megastar
18:30 22:00 katru dienu Silja Europa
19:30 21:30 katru dienu Star
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Megastar
23:30 01:30 Ot Megastar
04.02.2018.–24.03.2019.

TallinaHelsinki

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Megastar
10:30 12:30 katru dienu Star
12:30 16:00 katru dienu Silja Europa
13:30 15:30 Pi, Tr–Sv Megastar
16:30 18:30 katru dienu Star/Megastar
19:30 21:30 Pi, Tr–Sv Megastar
20:30 22:30 Ot Star
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Star

HelsinkiTallina

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Star
10:30 12:30 katru dienu Megastar
13:30 15:30 Pi, Tr–Sv Star
16:30 18:30 katru dienu Star/Megastar
18:30 22:00 katru dienu Silja Europa
19:30 21:30 Pi, Tr–Sv Star
20:30 22:30 Ot Megastar
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Megastar
25.03.2019.–18.02.2019.

TallinaHelsinki

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Megastar
10:30 12:30 katru dienu Star
12:30 16:00 katru dienu Silja Europa
13:30 15:30 katru dienu Megastar
16:30 18:30 katru dienu Star
19:30 21:30 katru dienu Megastar
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Star
23:30 01:30 Ot Star

HelsinkiTallina

Atiešana Pienākšana Diena Kuģis
 
07:30 09:30 katru dienu Star
10:30 12:30 katru dienu Megastar
13:30 15:30 katru dienu Star
16:30 18:30 katru dienu Megastar
18:30 22:00 katru dienu Silja Europa
19:30 21:30 katru dienu Star
22:30 00:30 Pi, Tr–Sv Megastar
23:30 01:30 Ot Megastar

Izmaiņas kursēšanas grafikā

 
Kuģis Datums Atiešana Pienākšana
Speciālais kruīzs uz
Rīgu ar Silja Europa
30.04.2019.
01.05.2019.
Hel 17:00
Rig 19:30
Rig 11:30
Hel 16:00
Speciālais kruīzs uz
Rīgu ar Silja Europa
30.04.2019.–01.05.2019. nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas
Speciālais kruīzs ar Silja Europa 02.06.2019.
03.06.2019.
Hel 15:30
Tal 12:30
Tal 18:00
Hel 16:00
Silja Europa 08.07.2019. Tal 11:00 Hel 14:00
Speciālais kruīzs uz
Mariehamnu ar Silja Europa
08.07.2019.–09.07.2019. nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas
Speciālais kruīzs uz
Mariehamnu ar Silja Europa
08.07.2019.

09.07.2019.
10.07.2019.
Hel 17:00
Tal 20:30
Mhn 20:00

Tal 12:30
Tal 20:00
Mhn 09:30

Tal 08:30
Hel 16:00
Silja Europa 14.07., 21.07., 28.07. un 04.08.2019. Tal 11:30 Hel 15:00
Speciālie kruīzi uz Visbiju
ar Silja Europa
14.–15.07., 21.–22.07., 28.–29.07 un 04.–05.08.2019. nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas
Speciālie kruīzi uz
Visbiju ar Silja Europa
14.07., 21.07., 28.07. un 04.08.2019.

15.07., 22.07., 29.07. un 05.08.2019.
16.07., 23.07., 30.07. un 06.08.2019.
Hel 16:30
Tal 20:00
Vis 20:30

Tal 12:30
Tal 19:30
Vis 07:30

Tal 11:45
Hel 16:00
Silja Europa 12.08.2019. Tal 11:00 Hel 14:30
Speciālais kruīzs uz
Rīgu ar Silja Europa
12.08.2019.
13.08.2019.
Hel 17:00
Rig 19:30
Rig 11:30
Hel 16:00
Speciālais kruīzs uz
Rīgu ar Silja Europa
12.08.2019.–13.08.2019. nav atiešanas no Helsinkiem un Tallinas

Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.
AS Tallink Grupp patur tiesības veikt izmaiņas biļešu cenās, kursēšanas grafikā un maršrutos bez iepriekšēja brīdinājuma.